Eesti Tööandjate Keskliit toonitab sotsiaalminister Tanel Kiigele 9. novembril saadetud pöördumises, et Euroopa tasandi miinimumpalga ettepanek ei peaks olema direktiivi vormisvaid mittesiduv Euroopa Liidu nõukogu soovitus, mis on pigem suunanäitajaks.

Euroopa Liit ei tohiks sekkuda liikmesriikide palgakokkulepete- ja töösuhete reguleerimise süsteemidesse, st miinimumpalga algatus peab respekteerima riikide kompetentsi ja sotsiaalpartnerite autonoomiat palgaküsimuste läbirääkimistel.

 

Edasi loe: https://www.employers.ee/seisukohad/euroopa-komisjoni-miinimumpalga-direktiivi-eelnou/

Seoses koroonaviiruse levikuga kiitis valitsus täna heaks meetmed, mida rakendada töökohtadel, kodus ja pereringis, ühistranspordis ning teistes avalikes kohtades, et piirata üha laialdasemaks muutuvat koroonaviiruse levikut ning kaitsta Eesti inimeste elu ja tervist.

 

Loe pikemalt: https://www.raamatupidaja.ee/uudised/2020/11/10/koik-mida-peab-tooandja-teadma-uutest-koroonapiirangutest-ja-kaugtoole-uleminekust?utm_source=copypaste

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaise ja Circle K Eesti AS peadirektor Kai Realo vastus Eesti Ametiühingute Keskliidu juhi Peep Petersoni poolt intervjuus esitatud väidetele (PM 5.11 «Tööandjad kasutavad inimeste peal juriidilist vägivalda»), mis ilmus ka 6. novembri Postimehes.
 
Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine ning ühe Eesti suurettevõtte juhina puudutas mind see artikkel sügavalt. Mõistan, et keskkonnas, kus vastandumine ja ühiskonnas lõhe tekitamine on saanud igapäevaseks, peaksin suutma sellest üle olla, aga ikkagi, selline sõnavõtt ei solva mitte ainult Eesti ettevõtjaid ja tööandjaid, vaid põhimõtteliselt ka enamikku Eesti töötajatest.

 

Edasi loe: https://www.employers.ee/seisukohad/kai-realo-mis-aitaks-ametiuhingud-21-sajandisse/

 

Lugeja küsib: Olen hetkel alla kaheaastase lapsega kodus, aga vanemahüvitis lõpeb kohe ja soovin oma töökohale naasta. Kirjutasin ülemusele oma soovist. Ta vastas, et ootab mind tööle, kuid sama tööd ta tagasi andma ei pea, sest mu laps on üle 1,5 aasta vana ja ta pakub mulle täiesti teist tööd. Küsingi nüüd teilt, et kas nii ongi seaduses kirjas ning tööandja ei pea tõesti mulle minu lepingujärgset tööd tagasi andma? Kas pean lahkuma töölt omal soovil, kui ma tööandja poolt pakutud tööd ei taha vastu võtta? 

Vastab Helena Ilves, Tööinspektsiooni nõustamisjurist: Tööandja pole Teile õiget infot andnud. Töölepingu seaduse § 12 ütleb, et töölepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel. Seega ei muutu töötaja töölepingu tingimused kehtetuks siis, kui laps saab 1,5 aastaseks. Tööleping on kehtiv seni, kui töölepingu pooled seda ei muuda. 

Kui tööandja soovib muuta töölepinguga kokku lepitud tööülesandeid või muuta töö tegemise asukohta, töötasu vms, tuleb selleks saavutada töötajaga kokkulepe. Kui töötaja pole nõus töölepingut muutma, jääb kehtima varem kokkulepitu. 

 

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/2846/kas-vanemahuvitise-jarel-peab-alati-vana-tookoha-tagasi-saama

Valitsus kiitis heaks määruse, millega täiendatakse bioloogiliste ohutegurite ohurühmade loetelu uute bioloogiliste ohuteguritega, kuhu lisandub ka koroonaviirus SARS-CoV-2. Muudatused võimaldavad tõhusamalt kaitsta töötajate tervist töökohtadel ja tagada ohutust viiruste leviku ajal.

 

Edasi loe: https://www.sm.ee/et/uudised/koroonaviirus-sars-cov-2-lisati-tookeskkonna-bioloogiliste-ohutegurite-nimekirja