Maksu- ja tolliamet (MTA) võtab ette Woltilt, Boltilt, Airbnb-lt ja teistelt platvormidelt saadud andmed tulude kohta, mida nende kasutajad eelmisel aastal teenisid, ja hakkab neid kõrvutama inimeste tuludeklaratsioonides esitatud andmetega.

Kui varem vahetasid platvormid maksuametiga andmeid vabatahtlikkuse alusel, siis alates möödunud aastast kohustuvad platvormid ise teavet koguma.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609336974/mta-hakkab-woldi-ja-airbnb-andmeid-tuludeklaratsioonidega-vordlema

Alaealisteks loetakse kõiki alla 18-aastaseid isikuid. Kuna alla 18-aastastel isikutel on piiratud teovõime, siis kohalduvad nendele ka piirangud iseseisvalt tehinguid teha. Üheks võimalikuks tehinguks võib olla ka töölepingu sõlmimine, mis eeldab alaealise seadusliku esindaja nõusolekut. Seega, võttes tööle alaealist töötajat, on tööandjal vaja suhelda kahe inimesega. Nii alaealise enda, kui ka tema esindajaga, kelleks on üldjuhul lapsevanem.

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/1223/mida-tuleb-pidada-silmas-alaealise-tootaja-palkamisel

 

Erameditsiinikeskuse Meliva juht Marja-Liisa Alop ütleb, et teatud tingimustel on arstid ja õed valmis Soomest tagasi Eestisse tulema.

Alop ütleb, et enamasti toob kodumaale meditsiinitöötajaid tagasi isiklikud põhjused. Kas ei soovita sõita enam kahe riigi vahet või tullakse eluga tagasi Eestisse.

Ehkki kõigis ministeeriumites ja ametites on olemas hulk kommunikatsioonispetsialiste, ostavad nad igal aastal kommunikatsiooniteenuseid ka sisse ning summa, mis riik hangetega tellitavate kampaaniate ja muude selliste teenuste peale kulutab, ulatub miljonite eurodeni.

Eesti riigiasutustes ja põhiseaduslikes institutsioonides ning riigi sihtasutustes ja äriühingutes töötab sadu kommunikatsiooniga tegelevaid inimesi, kuid lisaks sellele on tavaline, et kommunikatsiooniteenuseid ostetakse hangetega sisse.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609333563/riigiasutused-ostavad-miljonite-eurode-eest-kommunikatsiooni-teenuseid

Justiitsministeerium tuletab lapsevanematele, lasteasutustele ja kohalikele omavalitsustele meelde lastega töötavate inimeste taustakontrolli võimalust. Veebipõhine taustakontrolli lahendus aitab veenduda, kas inimene tohib lastega töötada või mitte.