Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pöördus taas rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi poole ettepanekuga tõsta töötaja tervise edendamiseks tehtavate kulutuste maksuvaba piirmäära praeguselt 100 eurolt 250 euroni kvartalis, mis on umbes 83 eurot ühes kuus ja 1000 eurot aastas ühe töötaja kohta.

Maksuvaba piirmäära tõstmine on esiteks vajalik seetõttu, et viimaste aastate kiire inflatsiooni tulemusena on vähenenud 100 euro ostujõud ning see jätkub ka lähiaastatel. Võrreldes piirmäära jõustumise ajaga on tarbijahinnaindeks kasvanud ligi 45 protsenti.

PARE juhtimiskvaliteedi töörühm sai hiljuti hakkama suure tööga – loodi hea juhtimise ring. Lüües ka ise töörühma tegemistes kaasa, uurisin töörühma liikmetelt, mida hea juhtimine ja üks hea juht nende jaoks siis ikkagi tähendab, kirjutab PARE tegevjuht Kai Saard töörühma intervjuude põhjal tehtud artiklis.

Sõna võtsid Kristiina Palm, Ilona Lott, Kerli Leppoja, Mailis Neppo, Kerstin Piik, Eero Sikka, Veiko Valkiainen, Katri Jürine, Kristel Maran, Martin Rajasalu ja Merje Kärner.

Edasi loe: https://www.sekretar.ee/uudised/2024/02/20/kai-saard-mida-tahendab-hea-juhtimine

Tööandjatel tasub tööturu uute trendidega kaasas käia, sest töötajate väärtused ja vajadused on muutunud. Paindlikkuse eelduseks on muidugi selged reeglid.

Mitmed tehnoloogiaettevõtted Eestis nagu Tele2 ja Deel ning Netflix, LinkedIn ja Dropbox välismaal lubavad oma töötajatel kasutada piiramatult tasustatud puhkusepäevi aastas. Töölepingu seaduse kontekstis tähendab see Eestis, et lisaks seaduses lubatud või töölepingus kokku lepitud põhipuhkusele võib töötaja kasutada tasustatud lisapuhkust tööandjaga kokkuleppel ja tema reegleid järgides.

Edasi loe: https://www.sekretar.ee/uudised/2024/02/20/jurist-annab-nou-paku-tootajale-piiramatut-puhkust-kuid-sea-reeglid-ja-maanda-riske

 

Et ennetada kurnavaid töö- ja kohtuvaidlusi, tuleb tööandjatel ja raamatupidajatel olla töötajatele tehtavate maksete arvutamisel ja maksmisel väga tähelepanelik.

Edasi loe: https://www.palgauudised.ee/uudised/2024/02/20/keskmine-kalendripaevatasu-millal-makstakse-ja-kuidas-seda-arvutatakse

15. veebruaril algas tuludeklaratsioonide esitamine. Kuna tulumaksutagastus loetakse sissetuleku hulka, siis töötukassa palub  töötuna registreeritud inimestel teavitada oma nõustajat, kui tulumaksutagastus on talle üle kantud ja selle summa ületas 362,70 eurot.

Lähtuvalt tööturumeetmete seadusest peatatakse töötutoetuse maksmine 30 päevaks, juhul kui töötul tekib kahe töötukassa nõustamisel osalemise vahel sissetulek, mis on suurem 31-kordsest toetuse päevamäärast (sel aastal on see summa 362,70 eurot). Kui toetuse maksmine peatatakse 30 päevaks, siis pikendatakse automaatselt töötutoetuse maksmise ajavahemikku 30 päeva võrra.

Küsimuste korral palume pöörduda oma nõustaja või infotelefoni 777 3000 poole.

Edasi loe: https://www.tootukassa.ee/et/uudised/tulumaksu-tagastusega-seonduvad-tootutoetuse-maksed