Eesti raudteedel liiguvad praegu taasiseseisvumisaja väikseimad kaubakogused, mis on viinud transiidiäri hääbumiseni.

Statistkaamet avaldab iga kuu raudteel veetava kauba mahunumbreid. Nii väikseid numbreid kui praegu statistikaameti varasemate aastate ridadelt ei leia. Näiteks oli tänavu veebruaris raudteevedude kaubamaht 0,9 miljonit tonni, 2007. aasta märtsis aga 7,7 miljonit tonni. Seega liikus 16 aastat tagasi meie raudteel üle 8 korra rohkem kaupa.

Edasi loe: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120187884/eduka-ari-lopp-sajad-kadunud-tookohad-ja-miljardi-euro-jagu-kasutult-seisvaid-investeeringuid

Ministeeriumid peavad suve jooksul otsustama, mis töökohad lähevad kärpekirve alla.

Käibemaks tõuseb, tulumaksusoodustus laste pealt kaob, lapsetoetus peaks koalitsiooni plaanide järgi vähenema ja aktsiisid jällegi tõusma. Kuna riigi rahakott ei punnita, vaid seda on vaja hoopis rohkem täita, siis peab kindlasti ka riik kulusid koomale tõmbama. Ent kui solidaarselt võtab riigiaparaat ühes kodanikega kitsaste olude ebamugavused enda kanda? Ministeeriumites on kõrged palgad ja kokkuhoid oleks kohti vähendades korralik. Näiteks justiitsministeeriumis on ametnike ja töötajate keskmine kuupalk 3246 eurot, millest ei jää siseministeerium ega kultuuriministeeriumgi palju maha.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/120188048/kui-palju-koondavad-karbivad-ministeeriumid-see-selgub-sugiseks

 

 

 

1. juulil jõustuvad seadusemuudatused, mille kohaselt on tööandja kohustatud maksma töötajale haigushüvitist neljandast kuni kaheksanda päevani. Töötaja omavastutus on esimese kolme haiguspäeva eest ning haigekassa alustab töövõimetushüvitiste väljamaksmist alates üheksandast päevast. Selline süsteem kehtis Eestis ka kuni 2020. aasta lõpuni. 

  1. juulist taastub ka varasem kord, mille kohaselt ei maksustata et sotsiaalmaksuga ei maksustata haigushüvitist, mida tööandja maksab töötajale teise kuni kaheksanda haiguspäeva eest ja mis ei ületa töötaja keskmist töötasu. Samuti ei maksustata sellist haigushüvitist töötuskindlustus- ja kogumispensioni maksetega. See tähendab, et kui tööandja maksab vabatahtlikult töötajale haigushüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eest või maksab haigushüvitist seadusest tuleneva 70% asemel näiteks 100% töötaja keskmisest töötasust, siis tuleb selliselt haigushüvitiselt tasuda üksnes tulumaks.Edasi loe: https://www.koda.ee/et/uudised/1-juulist-taastub-koroonaeelne-haiguspaevade-huvitamise-susteem

Kas keegi poolt miljardit eurot tahab? Uued keeletehnoloogiad saavad Eestile 100 000 maksumaksjat juurde tuua.

Kui Eestis väljaarendatud keeletehnoloogiarakendused laialdaselt kasutusse võtta, saaksid tööturule tulla või kõrgemat palka teenida väga paljud eestimaalased. See annaks olulist leevendust ka riigieelarvele.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/120187708/malupank-kadri-vare-ei-oska-lugeda-voi-kirjutada-enam-ei-pea-seeparast-tooturult-eemale-jaama

Statistikaameti andmetel oli 2023. aasta esimeses kvartalis töötuse määr 5,3%, tööhõive määr 69,4% ja tööjõus osalemise määr 73,3%.

Statistikaameti analüütiku Tea Vassiljeva sõnul on töötuse senine langustrend pidurdunud. „Tänavu esimeses kvartalis oli töötuid 39 100. Seda on 500 võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal, kuid 300 inimese võrra rohkem kui eelmise aasta viimases kvartalis. Kõige enam, 2900 inimese võrra, on võrreldes mullu sama ajaga vähenenud 12 kuud või kauem tööta olnute arv, samas kui alla kuue kuu töötute arv on suurenenud 3300 võrra,“ ütles Vassiljeva.

Edasi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/tootuse-langustrend-pidurdunud-uha-enam-inimesi-tootab-osaajaga