Alates 22. novembrist 2021 jõustuvad kollektiivlepingu seaduse muudatused, mille kohaselt võib kollektiivlepinguga laiendada palga-, töö- ja puhkeaja tingimusi kogu sektorile vaid juhul, kui selles on kokku leppinud tööandjad, kes pakuvad tööd vähemalt 40% vastava tegevusala töötajatele ja ametiühingute liit või sama tegevusala liikmeid koondav ametiühing, kelle liikmed moodustavad 15 % tegevusala töötajatest või kellel on vähemalt 500 liiget.  

Enne kokkuleppe sõlmimist on kohustus avalikult informeerida ning kaasata kõiki töötajaid ja tööandjaid, kelle suhtes tingimusi laiendada soovitakse.

Edasi loe: https://www.employers.ee/uudised/alates-22-novembris-joustuvad-uued-kollektiivlepingute-laiendamise-kriteeriumid/

22. novembril jõustus ametiühingute seaduses ja töötajate usaldusisiku seaduses muudatus, mis paneb tööandjale kohustuse anda usaldusisikule tööajast vaba aega usaldusisiku tegevusega seotud ülesannete täitmiseks ka juhal, kui tööandja juures tegutseb mitu usaldusisikut.

Kui tööandja juures tegutseb kaks või enam ametiühingu usaldusisikut või töötajate valitud usaldusisikut, siis on edaspidi tööandjal kohustus võimaldada usaldusisiku ülesandeid tööajast täita kõigil usaldusisikutel vähemalt kahele usaldusisikule ettenähtud aja ulatuses. Usaldusisikud lepivad neile ülesannete täitmiseks tagatud aja kasutamise korra omavahel ise kokku.

Edasi loe: https://www.koda.ee/et/uudised/vaata-millised-seadusemuudatused-joustusid-seoses-ametiuhingute-voi-tootajate

Tööõnne uurija ja koolitaja Tiina Saar-Veelmaa rääkis hommikuprogrammis, et pandeemiaga kaasnenud muutuste mõjul on paljudes organisatsioonides pohmellilaadne seisund - tüdimus, apaatsus ja huvi kadu. Samuti on distantsilt töötamisega kahanenud juhtide kontakt oma töötajatega ehk nad ei teagi, kuidas neil läheb.

Tema sõnul kohtab endiselt töötaja omamise ja orjastamise soovi, mille tulemusel inimesed läbi põlevad. Ta jagas ka soovitusi, kuidas juhid keerulisel ajal oma töötajaid ja ka enda

Loe pikemalt Äripäeva veebist: https://www.aripaev.ee/saated/2021/11/19/tooonne-uurija-parisorjus-on-loppenud-aga-paljud-juhid-ei-tea-seda

 

Lugeja küsib: Tööandja soovib, et ma oleksin talle ja klientidele igal ajal kättesaadav. Minu tööaeg on 8-17ni, kuid tihtipeale helistavad kliendid peale tööpäeva lõppu, ma pean kõnele vastama ja kliendile pakkumuse saatma. Tööandja ütles, et valveaeg on töölepingu seaduses lubatud ja ma olen kohustatud kõnedele vastama ka peale tööpäeva lõppu. Kas ma pean olema peale tööpäeva lõppu kättesaadav? Kas selle aja eest saan ka töötasu?

Saksa kaubanduskett Lidl tahab palgata Eestis 800 töötajat ning lubab värbamiskampaanias, et maksab turu keskmisest suuremat tasu. Konkurent Maxima väitel eeldab Lidl suurema tasu eest töötajatelt ka suuremat panust.

Lidli poehooned on valmis, kuid millal kauplused avatakse, kett veel avalikustada ei soovi.

Edasi loe: https://www.err.ee/1608409079/konkurent-lidl-eeldab-korgema-palga-eest-tootajailt-ka-suuremat-panust