Eesti seadus võimaldab leppida töötajaga kokku kohustuses mitte töötada tööandja konkurendi juures või mitte tegutseda tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal. Ameeriklased leidsid aga, et taoliste piirangute keelamine parandab innovatsiooni, kirjutab Rando Maisvee.

Töölepingutes laialdaselt kasutatavat konkurentsipiirangut on asutud seaduse jõuga keelustama. Eestis sellist plaani ei ole. Siiski kasutatakse teisi võtteid töötajate liikuvuse pidurdamiseks ja seeläbi investeeringute kaitsmiseks. Sealjuures peaksid ettevõtjad hoiduma omavahelistest kokkulepetest, mille eesmärk või mõju on palgataseme hoidmine ja üksteise töötajate värbamata jätmine.

Edasi loe:https://www.err.ee/1609361171/rando-maisvee-tootajate-konkurentsipiirangud-eestis-nii-pea-ei-kao

Majandusministeeriumis (MKM) valminud eelnõu annab võimaluse leppida töötajaga lisaks tavapärastele töötundidele kokku kuni kümne lisatöötunni tegemises nädala jooksul.

MKM-ist kooskõlastusringile saadetud töölepinguseaduse eelnõu kohaselt saab lisatundides kokku leppida töötajaga, kes omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust, on vanaduspensioniealine või jäänud enne tähtaega pensionile, on vähenenud töövõimega või kellele kollektiivleping näeb ette paindliku tööaja kokkuleppe sõlmimise võimaluse.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609361426/mkm-tahab-seadusemuudatusega-toolepinguid-paindlikumaks-muuta

Eesti avaliku sektori palgatase suhtena keskmisse palka on kõrgem kui lähiriikides, ütles Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. Seega tuleks palgataseme hoidmiseks kas makse tõsta või mängida prioriteedid ümber.

Esimese kvartali sisemajanduse koguprodukt (SKP) langes aastaga võrreldes 2,4 protsenti. Seega on Eesti SKP langenud üheksa kvartalit järjest. Positiivse poole pealt on kasvanud ettevõtete investeeringud, sest oodatakse uut kasvu. Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja ütleb, et olukord on sektoriti erinev: osa loodab investeerides, et nõudlus varsti taastub, teistel on kindlamad märgid uutest tellimustest.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609359053/kaspar-oja-eesti-arstide-korge-palk-eeldab-maksutousu

Tööandja küsib: Meile tuleb tööle alaealine töötaja. Millega ma peaks riskianalüüsi tehes arvestama ja kas alaealist töötajat peab juhendama teistmoodi, kui täisealist töötajat?

Suviste hooajatööde algusega tuletab Maksu- ja Tolliamet meelde, et igaüks väärib ausat palka ning häid töötingimusi, olenemata sellest, kas see on tema esimene või mitmes töökoht.