Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula selgitab, kes vastutab tööriiete hankimise ja korrashoiu eest ning millal tuleb töötajatele tagada riietus- ja pesuruumid.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ütleb, et tööandja on kohustatud oma kulul andma töötajale tööriietuse (nii tööriided kui -jalatsid), kui töö laad seda nõuab. Mida selle all täpsemalt mõeldakse?

Loe pikemalt: https://www.palgauudised.ee/uudised/2023/09/08/too-ja-vormiriided-kas-tooandja-peab-korraldama-tooriiete-pesemise-ja-parandamise

Eesti üldhariduskoolidest lahkub ajutiselt või lõplikult keskmiselt 1500 õpetajat aastas. Kogenud õpetajate ametist  lahkumine on kujunemas teravamaks probleemiks, kui uute õpetajate vähene pealekasv. Ühe täiskohaga kogenud õpetaja lahkumine tähendab koolile vähemalt 10 000 eurot lisakulu, selgub Arenguseire Keskuse värskest lühiraportist “Õpetajate ametist lahkumine“.

Edasi loe: https://pealinn.ee/2023/09/10/opetajate-jarelkasvu-probleemi-suvendab-kogenud-opetajate-lahkumine/

Töötajal on vaja minna ajateenistusse. Kas pean tööandjana ta töökoha alles hoidma?

Ei möödu nädalatki, mil mõni Soome ehitusfirma pankrotti ei lähe. Prognooside kohaselt võib sektoris tööta jääda kuni 30 000 inimest ja see puudutab valusalt ka tuhandeid põhjanaabrite ehitustel töötavaid eestlasi.

 Soome ehitusettevõtete liidu juht Timo Vikström hoiatas tööpuuduse kiire kasvu eest ehitussektoris ja ennustas: «Järgmisel kevadel siin riigis ei ehitata.» Kui 2021. aastal alustati Soomes 48 000 korteri ehitust, siis sel aastal jäi sellest mahust alles vaid kolmandik.