Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega tõstetakse maksuvaba tulu 2023. aastast 500 eurolt kuus 654 euroni.

Kvalifikatsiooniga õpetajaid on endiselt umbes tuhat puudu, õpetajaskond vananeb ja õpetaja keskmine palk pole noortele motiveeriv.

Viimase kümne aasta jooksul on kasvanud nii õpetajate keskmine vanus kui ka õpetajate arv. Õpetajate arvu suurenemisele on hoogsasti kaasa aidanud need, kes on karjääris teinud kannapöörde – sageli 30. eluaastate keskpaigas – ja valinud õpetaja kutse.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/120055570/eestis-on-2000-opetajat-rohkem-kui-viis-aastat-tagasi-kasvu-veavad-karjaaris-kannapoorde-teinud

1. augustist peab tööandja teada andma, kuidas ettevõttes tehakse ületunnitööd ja kuidas seda hüvitatakse. Millest tuleb töötajat täpsemalt teavitada? Kui töötajal on tavaliselt esmaspäevast reedeni kaheksatunnised vahetused, kas tööandja korraldus suure töömahu tõttu töötada nädal aega 12 tundi on ületunnitöö?

Vastab Larissa Tihhonova, tööinspektsiooni nõustamisjurist:

Augustis jõustunud töölepingu seaduse muudatus ütleb, et tööandja peab töötajat teavitama ületunnitöö tegemise ja hüvitamise korrast. Ületunnitööks on üle aja töötamine, mida üldjuhul tehakse poolte kokkuleppel või tööandja ühepoolsel nõudmisel, kui see on põhjendatud erakorralise ja ajutise olukorraga, mistõttu on vajalik töötaja viivitamatu panus. Hilisemate vaidluste vältimiseks on mõistlik sõlmida kokkulepe vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirja teel).

Edasi loe: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120054614/lugeja-kusib-kuidas-tuleb-tootajat-uletunnitoo-tegemisest-teavitada-ja-kuidas-seda-huvitada

Töövaidluste osakaal, kus töötaja nõuab tööandjalt saamata jäänud töötasu maksmist, on väga suur. Kui töötaja alustab töö tegemist ilma kirjaliku töölepinguta, on vaidluse korral keeruline, kui mitte võimatu tõendada töösuhte ning kokkulepete olemasolu.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/08/23/suulise-toolepingu-ohukohad

Eesti Töötukassa nõukogu teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele, s.o 2,4%, millest töötajad tasuvad 1,6% ja tööandjad 0,8%.

Eesti Töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson ütles, et nõukogu otsustas teha valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustuse maksemäär samaks.  „Analüüsisime varasemate kriiside kulusid, vaatasime üle töötukassa teenuste kulud ja võimalikud kärpekohad ning arutlusel oli ka laenuvõtmise alternatiiv ootamatu kriisi korral. Tänane arutelu julgustas seniste maksemääradega jätkamist,“ lisas Peterson.

Edasi loe: https://www.tootukassa.ee/et/uudised/tootukassa-noukogu-teeb-valitsusele-ettepaneku-jatta-tootuskindlustusmakse-maar-muutmata-3