Juunikuus riigikohtu otsuses selgunud seaduseauk, mis ei võimalda tegelikult kollektiivlepinguid üle sektori laiendada, saab sotsiaalminister Tanel Kiigi eelnõu toel lapitud.

Palga ja tööaja tingimusi saab eelnõu järgi kogu sektorile laiendada vaid juhul, kui selles on kokku leppinud tööandjad, kes pakuvad tööd vähemalt viiendikule sektori töötajatest,

 

Loe pikemalt Äripäeva veebist: https://www.aripaev.ee/uudised/2020/10/26/kiik-taastab-kollektiivlepete-laiendamise-voimaluse?utm_source=copypaste

 

Lugeja küsib: Olen suures ettevõttes vahetuse vanem. Pean koostama igaks kuuks oma vahetuse töötajate töögraafiku (tööajakava), korraldama ümber tööaja, kui keegi puudub töölt ning kuu viimasel päeval saatma raamatupidamisele vahetuse töötajate tegeliku tööaja arvestuse. Kas vastab tõele, et ma vastutan isiklikult selle eest, et töötajate tööaeg vastaks seadusega ette nähtud töö- ja puhkeaja nõuetele või kes selle eest tegelikult vastutab?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: Töölepingu seadus ütleb ( § 28 lg 2 p 4), et tööandja peab tagama töötajale kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidada tööaja arvestuse.

 

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/2831/kes-vastutab-too-ja-puhkeaja-korrektse-arvestamise-eest

«Töökaaslane tuleb tõbisena tööle. Mida peaksin ette võtma ning kes selle eest vastutab?» päris lugeja.

Loe lähemalt: https://tarbija24.postimees.ee/7092851/lugeja-kusib-mida-peaks-tegema-kui-kolleeg-tuleb-haigena-toole

Maksu- ja tolliametile (MTA) on turul silma jäänud skeem, kus tööandja annab palga maksmise asemel töötajale hoopiski laenu, et maksudest kõrvale hiilida. Selles trikis võib aga töötajale peituda ootamatu oht.

Loe lähemalt: https://leht.postimees.ee/7094133/ootamatu-petuskeem-firma-annab-palga-asemel-tootajale-laenu

Euroopa ametiühingud alustasid üle-euroopalist allkirjade kogumist petitsioonile töökohademokraatia suurendamiseks Euroopa Liidu ettevõtetes. Petitsioonis seisab, et töötajate kaasarääkimise õigused pole piisavalt tagatud ja kehtivat õigusraamistikku tuleb tugevdada.

Seni vastu võetud direktiivid küll lubavad kõigile töötajatele osalemise oma töökoha otsuste tegemisel, aga eriti Kesk- ja Ida-Euroopas, sealhulgas Eestis on need nõuded täitmata.

 

Edasi loe: https://www.eakl.ee/euroopa-ametiuhingud-nouavad-tookohademokraatia-suurendamist