Eelmisel aastal suurenes Eestis nii tööealiste inimeste arv, tööhõive määr aga ka töötute arv ning statistikaameti teatel on selle taga Ukrainast saabunud sõjapõgenikud.

Statistikaameti andmetel oli 2023. aastal tööjõus osalemise määr Eestis 73,9 protsenti. Tööhõive määr oli mullu 69,2 ja töötuse määr 6,4 protsenti.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609253472/ukraina-pogenike-arvelt-suurenesid-mullu-koik-toojou-naitajad

2023. oli Euroopas oskuste aasta. Kolleegiumi liige Mailis Neppo, Delfi Meedia AS personalijuht räägib, mida see tähendab.

Juba sügisel kutsuti kokku töörühm, et luua õpetajatele uus palga- ja karjäärimudel. Aga tegelikult haridus- ja teadusministeeriumi ametnikud õpetajate soovidega ei arvestanud, heidavad töörühma kutsutud ette.

Õpetajate streik lõppes kokkuleppega, et asjaosalised hakkavad töötama õpetajate kollektiivlepingu nimel, mille juurde kuulub ka uus palga- ja karjäärimudel. Juba sügisel kutsus haridus- ja teadusministeerium (HTM) kokku töörühma, kuhu kuulus ligi 20 inimest, kes hakkasid asja arutama. Töörühma ei kuulunud ainuüksi ministeeriumi ametnikud, vaid ka õpetajate esindajad, ametiühing, ülikoolide esindajad, koolijuhid ja kohalike omavalitsuste esindajad – ühesõnaga kirju seltskond inimesi, kes puutuvad hariduseluga iga päev lähedalt kokku.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/120270288/jarjekordne-tulioun-opetaja-ministeerium-valetab-kui-utleb-et-uue-palgamudeli-tootasime-valja-koos

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo otsustas maksta 4575 eurot lisatasu soolise võrdõiguslikkuse volinik Christian Veskele selle eest, et see tõstatas Eesti rohepöörde kavades võrdõiguslikkuse teema.

Minister Riisalo 14. veebruari käskkirjas seisab: "Maksta soolise võrdõiguslikkuse volinik Christian Veskele ühekordset lisatasu 1 kuu ametipalga ulatuses (4575 eurot) Eesti rohepöörde kavades võrdõiguslikkuse teema tõstatamise eest, sh vastavasisulise uuringu algatamise ja rahvusvahelise konverentsi organiseerimise ning partnerluse edendamise eest huvikaitse organisatsioonide, ülikoolide ja kohalike omavalitsustega."

Edasi loe: https://www.err.ee/1609253499/vordoiguslikkuse-volinik-sai-lisatasu-vordoiguslikkuse-teema-tostatamise-eest

Euroopa Keskpanga ümber puhkes skandaal, kui tuli välja kõrge pangajuhi nõue, et ta lubab panka tööle ainult õigesti mõtlevaid inimesi.

Politico kirjutab, et Frank Elderson, kes on üks Euroopa Keskpanga juhtfiguure, andis oma töötajatele teada, et ei taha enam näha pangas tööl inimesi, kes ei mõtle õigesti – ehk roheliselt.