Valitsus toetas tänasel istungil seadusemuudatusi, millega parandatakse ehitustööliste võimalusi välja nõuda saamata jäänud töötasu. See puudutab nii Eestisse lähetatud kui kohalikke töötajaid, kelle jaoks paranevad võimalused nõuda välja saamata jäänud töötasu ettevõttelt, kes tellis tema tööandjalt ehitustöid.

Edasi loe: https://www.sm.ee/et/uudised/paranevad-ehitajate-voimalused-saamata-jaanud-tootasu-valjanoudmiseks

 

Statistikaameti andmetel oli naiste brutotunnitasu 2021. aastal 14,9% väiksem kui meestel. Sooline palgalõhe vähenes aastaga 0,7 protsendipunkti.

Möödunud aastal oli naiste keskmine brutotunnitasu 8,48 eurot ja meestel 9,97 eurot. Kõige suurem oli meeste ja naiste palkade erinevus finants- ja kindlustustegevuse (25,7%), kaubanduse (24,2%), tervishoiu ja sotsiaalhoolekande (23,8%) ning info ja side tegevusaladel (23,5%).

Edasi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/sooline-palgalohe-2021

Hoolimata lubadustest peatada tegevus Venemaal, maksavad paljud välisfirmad oma ligi 200 000 sealsele töötajale endiselt palka.

Väljaande Financial Times analüüs näitab, et selliseid palgasaajaid on vähemalt 188 000. Tõenäoliselt on neid siiski palju enam, kuna suured tööandjad, sealhulgas KFC omanik Yum Brands ja Coca-Cola, ei ole kinnitanud, kas nende palgamaksed Venemaal jätkuvad.

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/7504811/laane-ettevotete-palgaraha-voolab-endiselt-kosena-venemaale

Haigekassa nõukogu otsustas asutuse juhtidele palga maksmise süsteemi ringi teha ja ühe soojaga neid ka priske tulemustasuga premeerida.

Haigekassa nõukogu otsustas eesotsas tervise- ja tööministri Tanel Kiigega 8. aprillil juhatuse esimehe Rain Laane ja teiste juhatuse liikmete palgad indekseerida. Kui varem oli juhtidel kindel palganumber, siis edaspidi seotakse see kõrgeima palgamäära indeksiga, mille arvutab välja rahandusministeerium. Sellised indekseeritud palgad on teiste hulgas näiteks presidendil, ministritel ja riigikogu liikmetel.

Ja nüüd siis aprillist ka haigekassa juhatuse liikmetel, kelle uued palganumbrid on väga kõrged.

Edasi loe: https://www.ohtuleht.ee/1060495/haigekassa-juhtide-kuldne-kuu-palgatous-ja-80-000-euro-eest-tulemustasu

Maalehe lugeja küsib: Minu töölepingus on kirjas, et mu kuutasu ehk palga suurus on konfidentsiaalne ja ma ei tohi seda kolmandatele isikutele avalikustada, kuna tegu on ärisaladusega.

Olen tavatöötja, mitte juhtival kohal.

Edasi loe: https://maaleht.delfi.ee/artikkel/96431135/jurist-vastab-kas-voin-oma-palga-suuruse-avalikustada