Euroopa Liidu nõukogu võttis vastu palkade läbipaistvuse direktiivi 24. aprillil 2023. Direktiivi eesmärgiks on saavutada olukord, kus naistele ja meestele makstakse võrdväärse töö eest võrdset tasu.

Edasi loe: https://sm.ee/palkade-labipaistvus

Kuna laevad Star ja Isabelle renditakse mitmeks aastaks ilma meeskondadeta välja ning mitu kontserni laeva on juba mõnda aega olnud samuti välja renditud, ei ole ettevõttel praeguste teadmiste järgi lähitulevikus võimalik kõigile ettevõtte töötajatele samas mahus tööd pakkuda.

Edasi loe: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120177732/tallink-teavitas-tootukassat-plaanist-koondada-400-tootajat

Lugeja küsib: Töökaaslane koondati ja nüüd tahab tööandja mulle lisatööd anda. Kas tööandja tohib suurendada minu töökoormust, kui kolleeg koondatakse?

Tööandjatel on mitu head võimalust, kuidas töötajaid kostitada, ning alati ei pea kõigile pakkuma sama lahendust. Nagu ütleb tabavalt ingliskeelne väljend "one size doesn’t fit all" – üks mõõt ei sobi kõigile.