Juba 2021. aastal tekib võimalus jääda kuni viis aastat enne vanaduspensioniea saabumist paindlikule vanaduspensionile.

 

Edasi loe: https://maaleht.delfi.ee/tasubteada/kas-inimene-voib-eelpensionil-olles-veel-toole-minna?id=91376111

Soome töönõukogu otsustas, et toidu kojuveo teenust pakkuvad ettevõtted peaksid kullereid kohtlema kui töötajaid, seejuures tekib kulleritel õigus võtta puhkust ja saada haiguspäevade eest hüvitist. Praegu palkavad ettevõtted kullereid töövõtulepingutega, mille puhul need õigused ei rakendu.

 

Edasi loe: https://www.err.ee/1148319/soome-toonoukogu-toidukullerid-on-tootajad-mitte-ettevotjad

 

Töösuhetes on tööandja tugevam pool, kes kehtestab reegleid ja valib töökorralduseks sobivaid vahendeid. Kuigi tööandja kohustuseks tagada töötajatele ohutu töökeskkond ja sobivad tingimused tööülesannete täitmiseks, tuleb tal igal juhul arvestada ka isikuandmete kaitse põhimõtete ja reeglitega.

 

Edasi loe: https://tarbija24.postimees.ee/7086730/kas-tooandja-tohib-tootajate-jalgimiseks-paigaldada-videokaameraid

 

Mullu tegi Eestis kaugtööd kolm korda rohkem inimesi kui kümme aastat tagasi. Kuidas on kaugtöötamine viimastel aastatel muutunud, kirjutavad oma kodukontorist statistikaameti juhtivanalüütikud Kaja Sõstra ja Eveli Voolens.

Moodne majandus ja infotehnoloogia areng võimaldab muutusi tööturul, mille üheks osaks on võimalus valida, millal, kus ja kuidas tööd tehakse. Eestis on iga viies töötaja aeg-ajalt tegemas kaugtööd, kuid kogu oma tööaja töötab kontorist väljaspool vaid kümnendik kaugtöö tegijaist. Pigem on levinud töökorraldus, kus inimesed teevad mõnel päeval nädalas kaugtööd ja viibivad suurema osa tööajast töökohal. Kas kaugtöö on üldse võimalik, määrab eelkõige ametikoht. Enamik kaugtöö tegijaid töötab valgekraede ametikohtadel. Juhtidest on kaugtööd teinud 42, tippspetsialistidest 35, keskastme spetsialistidest 27 ja kontoritöötajatest 15 protsenti. Sinikraedel on võimalused kaugtööks üsna piiratud. Kõige kiirem on olnud viimastel aastatel kaugtöö kasv keskastme spetsialistide ja tippspetsialistide hulgas. Kogu oma tööaja töötab kontorist väljaspool kümnendik kaugtöö tegijaist. Pigem on levinud töökorraldus, kus inimesed teevad kaugtööd mõnel päeval nädalas.

 

Edasi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/kaja-sostra-ja-eveli-voolens-kaugtoo-tegemine-aina-kasvav-trend

 

Lugeja küsib: Minu töötaja andis teada, et ta läheb koos lapsega koolivaheaega veetma riiki, kust tagasi tulles peab jääma eneseisolatsiooni. Töötajal ei ole võimalik tööd teha kaugtööna. Kas pean talle eneseisolatsiooni aja eest maksma keskmist palka?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: Kuna tegemist ei ole tööandjast põhjustatud töötamise takistusega, vaid töötaja enda teadliku otsusega, siis selle aja eest tööandja töötasu töölepingu seadusest tulenevalt maksma ei pea.

 

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/2820/kui-kaugtood-ei-ole-voimalik-teha-kas-siis-peab-eneseisolatsiooni-aja-eest-maksma-keskmist-palka