Majandusminister Taavi Aasa sõnul ei ole tarvis asuda avalikus sektoris suure vaevaga välja võideldud palkasid kärpima, üle tuleks aga vaadata muud avaliku sektori majandamiskulud. Kriisi ajal peaks Aasa hinnangul seadma prioriteediks investeeringud ehitussektorisse.

"Täna tõesti tundub, et olukord on parem kui alguses arvati. Loomulikult saame kõik aru, et see kriis ei ole veel lõppenud ja ülemääraseks optimismiks kindlasti on vara," ütles Aas ERR-ile.

 

Lähemalt loe: https://www.err.ee/1132184/aas-ma-ei-nae-voimalust-avaliku-sektori-palkade-karpimiseks

Lugeja küsib: Ettevõtte töötajate rahulolu-uuringust selgus, et töötajad tajuvad meeste ja naiste vahel palgalõhet. Kas tööandjal on kohustus nüüd teemat ettevõtte tasandil täpsemalt uurida ning kuidas seda teha? 

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: Kindlasti peab tööandja teemaga teadlikult tegelema ning ka ise aru saama, kas töötajate taju on põhjendatud või mitte ehk tööandjal on kohustus andmeid analüüsida. Töölepingu seaduse § 3 kohaselt peab tööandja tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust vastavalt võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse seadusele. Soolise võrdõiguslikkuse seaduse järgi on nii riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutuste, haridus- ja teadusinstitutsioonide ning tööandjate kohustus edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust. Sooline võrdõiguslikkus selle seaduse tähenduses on naiste ja meeste võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus tööelus, hariduse omandamisel ning teistes ühiskonnaelu valdkondades osalemisel.

 

Lähfmalt loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/2770/palgalohe

Valitsus hakkab läbi vaidlema haigushüvitise maksmise skeemi Valitsus arutab eelarvekõneluste käigus ka senise haiguspäevade hüvitamise süsteemi muutmist. Tööandjate Keskliidu juhi Arto Aasa sõnul eelistavad tööandjad süsteemi, kus vähemalt esimene haiguspäev jääb töövõtja kanda.  Loe lähemalt: https://poliitika.postimees.ee/7054168/valitsus-hakkab-labi-vaidlema-haigushuvitise-maksmise-skeemi

 

Edasi loe: https://poliitika.postimees.ee/7054168/valitsus-hakkab-labi-vaidlema-haigushuvitise-maksmise-skeemi

Valitsus arutab eelarvekõneluste käigus ka senise haiguspäevade hüvitamise süsteemi muutmist. Tööandjate Keskliidu juhi Arto Aasa sõnul eelistavad tööandjad süsteemi, kus vähemalt esimene haiguspäev jääb töövõtja kanda.  Loe lähemalt: https://poliitika.postimees.ee/7054168/valitsus-hakkab-labi-vaidlema-haigushuvitise-maksmise-skeemi

Kuigi töötus Eestis on tõusuteel, siis juhtivatel jaekettidel on tööportaalides endiselt väga palju tööpakkumisi. Kasulik uuris, kas töötajate leidmine on muutunud kergemaks ja miks ei avalda jaeketid pakutava töökoha palgavahemikku.

Maximal on tööportaalis CV Keskus hetkel pea 200 tööpakkumist. Ettevõtte personalijuhi Lea Kimberi sõnul täidetakse töökohad kiiremini kui enne kriisi algust. Teatud töökohtadele kandideerijate arv on viimaste kuude lõikes kohati isegi mitmekordistunud.

 

Lähemalt loe: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/kasvavast-tootute-hulgast-hoolimata-on-jaekettidel-endiselt-raske-tootajaid-leida?id=90939851

Kolmapäeval kohtunud tööandjate keskliidu ja ametiühingute keskliidu esindajad jõudsid kokkuleppele jätta alampalk 2021. aastaks praegusele tasemele, mis on 584 eurot.

Tööandjate keskliiud tegevjuht Arto Aas märkis, et olukorras, kus olulist hinna- ja palgatõusu järgmiseks aastaks ei prognoosita, on ka alampalga külmutamine loogiline samm.

"Kuigi varasem kokkulepe sidus alampalga Eesti Panga prognoosiga, mis võimaldaks 2021. aasta alampalka ka langetada, siis leiame, et praegusel keerulisel ajal on oluline pakkuda stabiilsust. Usume, et see kokkulepe ei süvenda sotsiaalseid probleeme ega raskenda tööandjate olukorda," ütles Aas. 

 

Lähemalt loe: https://www.err.ee/1130286/tooandjad-ja-ametiuhingud-leppisid-kokku-et-alampalk-kulmutatakse