Töötaja ja tööandja võivad töösuhtes kokku leppida, et töötaja hüvitab koolituse kulud. Kokkulepe on ette nähtud juhuks, kui tööandja teeb töötaja koolitamiseks lisakulutusi.

Koolituskulude hüvitamise kokkuleppe kehtivuse eelduseks on, et kokkulepe on sõlmitud kirjalikult, selles on näidatud koolituse sisu ja kulud. Kokkulepitud aeg, mil töötaja töötab nende kulude hüvitamiseks tööandja juures ehk siduvusaeg, ei tohi ületada kolme aastat ega olla koolituskulusid arvesse võttes ebamõistlikult pikk.

Edasi loe: https://www.sekretar.ee/uudised/2024/06/11/koolituskulude-huvitamise-teeb-keerukaks-kokkulepete-mitmekesisus

Töötuse trendide jälgimisel saab tugineda kahele allikale: töötukassa registriandmed ja statistikaameti poolt Eesti tööjõu-uuringu (ETU) raames kogutavad andmed. Kuigi mõlemad allikad kirjeldavad sama nähtust, on nende vahel lisaks sarnasusele ka erinevusi, millele püüamegi järgnevalt tähelepanu pöörata.

Lugege blogist miks erinevad statistikaameti tööjõu-uuringu töötute ja töötukassa registreeritud töötute trendid. 

https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/tooelu/tooturg/statistikaamet-ja-tootukassa-mida-naitavad-tootuse-andmed#Statistikaameti-toojouuuring-0

Edasi loe: https://www.tootukassa.ee/et/uudised/tootukassa-ja-statistikaamet-mida-naitavad-tootuse-andmed

Tehisaruga tegelemise varjus saab korda kogu IT-taristu, nii küberturbe kui infoturbe, annab ekspert nõu. “Ütlete, et teen AId, aga tegelikult salaja teete IT-taristut,” õpetas ta, kuidas saada ettevõttes infotehnoloogiasse investeeringuid.

Eesti ettevõtete ja asutuste arenguplaanide toetamiseks pani IT-firma Cybernetica riigi infosüsteemide ameti (RIA) tellimusel kokku analüüsi AI tehnoloogia riskidest ja nende leevendamise võimalustest.

Tööandja küsib: kas ma võin palgata alaealise suhkruvatti müüma?

Kui suveööl reisides kütuseta keegi ei jää, siis aina enam on neid tanklaid, kust juba hilisõhtul enam süüa ega juua osta ei saa. Tanklaketid põhjendavad jaamade öist sulgemist tööjõuprobleemidega, aga ka inimeste ostuharjumuste muutumisega.

Olerex otsustas kevadel, et paneb 70 tanklat ööseks kinni. Lisaks majanduslikule rehkendusele on tanklate sulgemise põhjuseks ka sellest aastas muutunud töö- ja puhkeaja arvestamise regulatsioon.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609365494/tanklaketid-ei-pea-tanklapoodide-oist-lahti-hoidmist-moistlikuks