Oktoobrikuu töötuse kasv polnud töötukassale üllatuseks, kuid nende andmeil kasvas töötus ajaloolises mahus. Suurimat muret valmistab inimestele uue töö leidmine.

Edast loe: https://www.aripaev.ee/uudised/2023/11/06/oktoobris-kasvas-tootus-ajaloolises-mahus

 

 

Seni oma töötajate ametiühingutesse koondumist vältida suutnud elektrisõidukite tootja Tesla on sattunud ametiühingute surve alla Euroopas ja USA-s.

Kui enamikel Euroopas tegutsevatel autotööstusettevõtetel on sõlmitud kollektiivlepingud töötajaid esindatavate ametiühingutega, siis USA-s alguse saanud Elon Muski omandis olev Tesla on seni suutnud kollektiivlepingute sõlmimist oma Euroopa tehastes vältida.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609155595/tesla-on-ametiuhingute-kasvava-surve-all

Eestlastele ei anta hõlpu, sest OECD riikide võrdluses tuleb meil kõige rohkem tööd teha.

Saksamaa püüdis aru saada, kui palju vanemaealised tööd teevad ja võttis appi OECD numbrid. Sealt selgub, et Eesti inimesed teevad terve OECD lõikes oma elu jooksul kõige rohkem töötunde.

Aastas peab Eesti inimene töötama 1770 tundi. Meist järgmine on Tšehhi, kus inimesed töötavad aastas 1754 tundi.

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/7890266/asi-ametlik-eestlased-peavadki-koige-rohkem-tood-tegema

Lugeja küsib: Milliseid eeliseid annab mulle töötajana ametiühingusse kuulumine?