Rahandusministeeriumi täna avaldatud andmed näitavad, et ametnike palgatase on aasta vältel jäänud pea samaks. Kui viimastel aastatel on ametnike palk kasvanud Eesti keskmisega üldiselt sarnases tempos, siis 2024. aastal jääb kasv sellest maha.

Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on palgakasvu peatumine tingitud 2024. aasta avaliku sektori palgafondi külmutamisest. „Riigi rahanduse keerulist olukorda silmas pidades on arusaadavalt igasugused sammud, mis aitavad meil kulusid vähendada, vajalikud. Nii, nagu vähendasime ministrite ja teiste kõrgemate riigiteenijate palgakasvu, on loomulik ka ülejäänute panus,“ rääkis ta.
„Kui valitsuse 2022. aastal tehtud otsused tõid palgakasvuks 13%, siis palgaraha külmutamise tulemusel oleme hetkel 4% peal. Palga seisak või selle vähendamine ei ole kindlasti eesmärk omaette, vaid sihiks on panna asutusi vaatama, kuidas oma tegevusi mõistlikumalt optimeerida."

Edasi loe:https://www.fin.ee/uudised/ametnike-palgakasv-pidurdunud

Meie asutus plaanib oma tööülesandeid tunduvalt vähendada. Nii kaotatakse osa tööülesandeid ja osale töötajatele jagati koondamisteated. Olen selles ettevõttes töötanud üle 20 aasta ja mulle anti selline koondamisteade, kus on kirjas, et pean töölt lahkuma 90 päeva pärast.

Koondamisega on tegemist juhul, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul.

Edasi loe: https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120289106/jurist-vastab-sain-koondamisteate-kas-mul-on-oigus-paevapealt-lahkuda

Üle 400 inimesega Microsoft on Eesti üks parimaid palgamaksjaid. Siiski pole ettevõtte juhi teatel nende töötajad palgaga rahul.

Edasi loe: https://www.aripaev.ee/saated/2024/04/29/ka-korgelt-tasustatud-microsofti-tootajad-pole-palgaga-rahul

Töötaja küsib: «Tööandjal on kombeks küsida abi kontoris olijatelt asjadega, mis ei lange konkreetselt ühegi töötaja vastutusalasse. Näiteks pöördutakse pidevalt meessoost töötajate poole, kui on vaja saabuvat kaupa vastu võtta ja ära paigutada. Kui väljendasin, et see segab minu töö tegemist ja küsisin, et miks tööandja pöördub alati meessoost alluvate poole, vastas ta, et kuna tegemist on meestetööga ja naissoost konsultandid aitavad muude nendele kohaste ülesannetega, näiteks kastavad kontoris lilli. Kas see on normaalne?»

Vastab tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Jaana Vaus Madureira Silva:

Milliseid ülesandeid või korraldusi töötaja peab konkreetse töösuhte raames täitma, oleneb eelkõige sellest, millised on kokkulepitud tööülesanded. Samas kõiki tööga seonduvaid ülesandeid ei saa töölepingus ega ametijuhendis kirjeldada, seega tuleb arvestada, et täita tuleb ka korraldusi, mis on tööga mõistlikus seoses ja mille täitmine on mõistlikult eeldatav (tööiseloomust tulenevaid ülesandeid)..

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/8010418/lugeja-kusib-kas-vaikeste-lisaulesannete-jagamine-stereotuupide-alusel-on-diskrimineerimine

Swedbanki Balti pealinnade perede elamiskulude uuringust selgub, et viimase kolme aastaga on netopalk kõige rohkem kasvanud Vilniuses, kuid 1708 euroga on endiselt kõrgeim keskmine netopalk Tallinnas. Kuigi Eestis jääb peredele palgast kätte suurim summa, siis on Tallinnas võrreldes Riia ja Vilniusega ka kõige kallim elada.

Swedbank võrdles uuringus Tallinna, Riia ja Vilniuse keskmise leibkonna sissetulekuid ja nende kolme peamist püsikulu, et saada aimu, millises Balti riigi pealinnas jääb perele pärast toidu, kommunaalkulude ja ühistranspordi eest tasumist kõige rohkem raha kätte. Uuringu aluseks oli pealinnas renoveerimata korrusmaja 70-ruutmeetrises korteris elav pere, kus on kaks alaealist last ja mõlemad vanemad teenivad pealinna keskmist palka.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609327305/uuring-balti-riikide-palgatousu-nullib-ara-kiiresti-kasvanud-elukallidus