Artiklid

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta ei mõista, missugust probleemi peaks lahendama rahandusminister Martin Helmelt sotsiaalministeeriumisse Tanele Kiigele teele läinud kiri, mis paneb ette soolise palgalõhe regulatsioonid kaotada.

Edasi loe:
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vilja-kusib-liisa-pakosta-kas-soovime-sellist-tookuulutust-votame-toole-postiljone-palk-naistele-uks-ja-meestele-teine?id=90097933

Lugeja küsib:
Töötan metallitööstuse ettevõttes. Tööandja sunnib meid kandma turvajalanõusid ning ähvardab lahti lasta need töötajad, kes turvajalanõusid ei kanna. Aga mul on nendega ebamugav, kas ma võin keelduda turvajalanõude kandmisest? Kas tööandja võibki mind lahti lasta seepärast, et ma ei kanna turvajalanõusid - mul on töö alati korralikult tehtud ja ma pean tööaegadest kinni?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:
Tööandja peab kõigepealt selgeks tegema, millised riskid töökeskkonnas ja tööd tehes esineda võivad ehk viima läbi töökeskkonna riskianalüüsi. Kui töökeskkonna ohud on selgunud, tuleb panna paika meetmed, kuidas ohte vältida või tagajärgi vähendada. Üheks võimaluseks ohte maandada on isikukaitsevahendite kasutamine. Tööandja peab töötajatele selgitama, millised ohud töökeskkonnas esinevad ning millised meetmed (nt isikukaitsevahendid) on kasutusel, et tervisekahjustuse tekkimist vähendada või vältida.

Loe edasi:
https://www.tooelu.ee/et/uudised/2677/kas-tooandja-voib-mu-lahti-lasta-kui-ma-ei-kasuta-isikukaitsevahendeid

Pühapäeva seisuga on töötukassa erakorralist töötasu hüvitist määratud 16 956 ettevõtte 133 121 töötajale. Hüvitiste kogukulu ulatub 206,6 miljoni euroni.

Ligi 24,5 protsenti ehk 32 601 hüvitise saajatest töötavad töötlevas tööstuses. Selle sektori ettevõtted moodustavad samas 11,7 protsenti taotlejatest. Töötlevale tööstusele palgatoetuseks määratud hüvitiste kogukulu on 53,3 miljonit eurot, selgub töötukassa andmetest.

Edasi loe:
https://www.err.ee/1099600/tootukassa-palgatoetust-on-kolme-kuuga-maaratud-206-6-miljonit-eurot

Mitteõppivatele ja -töötavatele noortele tuleb pakkuda igakülgset tuge haridusteele naasmiseks, selle kaudu ka ümberõppeks ning tööturule jõudmiseks nii riigi, omavalitsuste kui ka lapsevanemate toel, sest ainult üheskoos leiame väljapääsu, kuidas noorte toimetulekut parandada.
Mitteõppivatele ja -töötavatele noortele tuleb pakkuda igakülgset tuge haridusteele naasmiseks, selle kaudu ka ümberõppeks ning tööturule jõudmiseks nii riigi, omavalitsuste kui ka lapsevanemate toel, sest ainult üheskoos leiame väljapääsu, kuidas noorte toimetulekut parandada.
Tänasest algab sotsiaalkampaania, mis kutsub pöörama tähelepanu mitteõppivatele ja mittetöötavatele noortele, et julgustada neid lähedaste toel pakutavat abi vastu võtma ning jõudma sellega tagasi kooli või tööle. Sotsiaalministeerium koostöös kohalike omavalitsustega on alates 2018. aasta kevadest kasutanud noortegarantii tugisüsteemi, et noori toetada.

Edasi loe:
https://www.sm.ee/et/uudised/noorte-tootusele-pakub-leevendust-noortegarantii-tugisusteem

Kõige populaarsema ametikoha tiitli haaras maikuus endale andmesisestaja, tõugates tahetuima ameti troonilt komplekteerija tööpakkumise. Keskmiselt kandideeris ühele andmesisestaja ametikohale 710 tööotsijat, näitab CVKeskuse statistika.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2020/06/03/10-enim-tahetud-ametit-maikuus?utm_source=copypaste