Tänases tööturu olukorras kinnitavad tööandjad kui ühest suust, et suurim probleem on tööjõupuudus – nuputatakse, kuidas jõuda sobivate kandidaatideni ja mida teha, et nad sooviks just sinu juures töötada. Maksta konkurentsivõimelist palka? Seda kindlasti! Aga sageli saavad määravaks hoopis muud aspektid.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2023/03/15/huvede-pakett-segapuder-koigest-mis-pahe-tuleb-voi-labimoeldud-vaartus

 

Ehitussektoris toimub liiga palju tööõnnetusi. Käisime koos tööinspektor Mikuga üht ehitusobjekti uurimas.

Esmaspäeva hommik. Tööinspektor Mikk seab sammud auto poole, käes kiiver, telefon, tahvelarvuti ja mapp. Enne ehitusobjektile suundumist sõidab ta mööda majast, kus tööinspektsioon pidi tegevuse peatama. „Seal on asbest (looduses esinev mineraal, mille sissehingamine on inimesele ohtlik – toim) sees. Töölistel ei olnud turvajalanõusid ega kiivreid peas, puudusid vajalikud maskid ja kogu ala oli piirestamata,“ loetleb Mikk ette hulga puudusi, miks eelmisel päeval töö peatati.

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/856/reportaaz-tooinspektori-kaik-ehitusplatsile-ohtlikke-olukordi-tuleb-pildistama-hakata

Kui statistikaamet teeb kokkuvõtteid tööturumuudatuste kohta, on kõrge palga poolest esiotsas ikka info ja side ning finants- ja kindlustustegevus. Neile järgnevatest tegevusaladest on üks 2022. aasta võitjatest kindlasti mäetööstus. Milliste ametite esindajad ja kui palju mäetööstuses teenivad?

Edasi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/kui-tasuv-karjaar-maetoostuses

 

«Ettevõtjad varusid talvel raha selleks, et maksta väga suuri energiaarveid, aga neid ei tulnud,» ütles Uusküla. Seega võib eeldada, et ettevõtetel on nüüd vaba raha, mida kasutada investeeringuteks, selgitas ta.

Ta lausus, et talv oli erakordselt soe ning seetõttu on energiahinnad langenud. Abi on olnud ka valitsuse meetmetest, mis on eratarbijatele ja väikeettevõtjatele hinda alandanud.

Edasi ioe: https://majandus.postimees.ee/7732954/luminori-peaokonomist-palgad-kasvavad-kiiremini-kui-hinnad

Kas tööandjal on õigus nõuda töökuulutuses eesti keele oskust emakeelena? Lisaks sellele, kas tööandjal on õigus nõuda töötajalt mõnda võõrkeele oskust, küsib lugeja.

Vastab Vladimir Logatšev, Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist:

Tööandja peab tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust. Kui töökuulutuses on eesti keel nõutav emakeelena, siis see võib viidata diskrimineerimisele rahvuse alusel. Korrektne oleks keelenõuded kirjeldada konkreetseks tööks vajaliku keeletasemega (näiteks eesti keele oskus C1 tasemel).

Edasi loe: https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120156498/jurist-vastab-kas-tooandjal-on-oigus-nouda-tookuulutuses-eesti-keele-oskust-emakeelena