Ingrid Tomson-Kärner
Tartu Ülikooli õigusinstituudi magistrant

Kas alaealist töötajat võib koondada?

Tööandjal on õigus töötaja koondada töömahu vähenemisel, tootmise või töö ümberkorraldamisel, varem töötanud töötaja tööle ennistamisel ja muudel juhtudel, mis tingivad konkreetse töötaja töö lõppemise.

Alaealise koondamine on lubatud tööinspektori nõusolekul. Enne koondamist on tööandja kohustatud pakkuma töötajale võimalusel teist tööd. Koondamisest tuleb ette teatada vähemalt 2 kuud. Koondamisteade peab olema kirjalik ja sisaldama ka põhjendust koondamise vajalikkusest. Välja tuleb maksta koondamishüvitis kahe kuu keskmise palga ulatuses.


Kats replied the topic: #32082 14 years 8 months ago
Pöördu töövaidluskomisjoni poole.
anne replied the topic: #32080 14 years 8 months ago
aga mida teha kui rahasid ei maksta