Olen 75aastane, mul on kuus last, nende hulgas ühed kaksikud. Samas on pensioniraamatus kirjas, et mul on viis last. Pensioniamet ütleb, et teil oli viis sünnitust, mis sest et ühe sünnitusega tulid ilmale kaksikud. Kas kaksikute kasvatamine läheb pensioni maksmisel arvesse, justkui oleks ühe lapse üles kasvatanud? Või on mul õigus saada pensioni kuue lapse eest?
Lugeja Võrumaalt

Vastab sotsiaalkindlustusameti nõunik Katrin Välling

Isiku pensioniõigusliku staaži hulka arvatakse lisaks töötamise ajale ka laste kasvatamise aeg. Iga lapse eest, keda isik on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat, arvatakse pensioniõigusliku staaži hulka kaks aastat. Seega, kui teil on kuus last, keda olete kasvatanud vähemalt kaheksa aastat, arvatakse teie pensioniõigusliku staaži hulka laste kasvatamise eest kokku 12 aastat.

Riikliku pensionikindlustuse seaduses on sätestatud tingimused soodustingimustel vanaduspensioni saamiseks. Üks tingimus on viie või enama lapse kasvatamine. Seega võib pensionitunnistusele viie lapse märkimine olla tingitud seaduse sõnastusest. Üldjuhul pensionitunnistusele laste arvu ei märgita. Seda võidakse teha ainult juhul, kui see annab õiguse soodustingimustel vanaduspensionile.