Uuringu järgi jääb 2027. aastal töötajate arv üldjoontes samaks 2019. aastaga. Kasvab keerukamat tööd tegevate spetsialistide ametikohtade arv ning väheneb rutiinseid ülesandeid täitvate töökohtade arv.

Tulevikus on juurde vaja nutikaid töötajaid, kes oskavad tehnoloogiat erinevatel elualadel kasutusele võtta, arendada, hooldada ja hallata.

Edasi loe:
https://www.koda.ee/et/uudised/avalikustati-toojouprognoos-eesti-tooturg-tana-ja-homme-2019-2027