Võime tihti täheldada nii tööandjate, lapsevanemate kui ka noorte murelikkust selle üle, et noorte töölesaamise võimalused on piiratud, sest neil puudub töökogemus ja sageli ka vajalikud teadmised.

Esimesed olulised karjäärivalikud peavad noored tegema juba põhikooli lõpus ning selleks, et nad saaksid teha valikuid teadlikumalt, tuleb kasuks kokkupuude töömaailmaga ja tutvumine eri ametitega. Üks võimalus selleks on algatus „Tööle kaasa!“, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

 

Lähemalt loe: https://www.koda.ee/et/uudised/andke-noortele-voimalus-tutvuda-tooeluga