Sotsiaalministeerium koostas eelnõu, milles on terve rida töösuhteid puudutavaid muudatusi. Näiteks peab tööandja edaspidi töötajat kirjalikult teavitama, mis kasu töötaja erinevatest maksudest saab, lisaks on plaanis muudatused katseaja reeglites ja sobivate töötingimuste taotlemises. Anna hiljemalt 15. juuliks teada, mida arvad plaanitavatest muudatustest.

Edasi loe: https://www.koda.ee/et/meie-moju/hetkel-kasil/kas-katseaeg-peaks-pikenema-tootaja-haiguse-vorra