Maksu- ja Tolliamet juhib tööandjate tähelepanu sellele, et 1. jaanuarist 2006 kahekordistus sotsiaalmaksu minimaalne kohustus.

Käesolevaks hetkeks juba jaanuarikuu eest esitatud tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonide analüüs näitab, et paljud tööandjad deklareerivad jätkuvalt töötajate eest sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks 231 krooni kuus. Maksuhaldur palub klientidel sellistel juhtudel vaadata üle oma maksukohustuse arvutamise õigsus ning vajadusel teha deklaratsioonis parandused.

Alates 2001. aastast on kehtestatud sotsiaalmaksu kohustuse alammäär, mida on kohustatud maksma tööandja (sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 2 ja 3 sätestatud juhtudel), riik (sotsiaalmaksuseaduse §-s 6 loetletud isikute eest) ja füüsilisest isikust ettevõtja oma ettevõtlustuludelt (sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 5 alusel).

Aastatel 2001-2005 oli sotsiaalmaksu miinimumkohustuseks 231 krooni kuus, 2006. aastal on see kahekordistunud 462 kroonini kuus.

Tööandja peab maksma sotsiaalmaksu töötajale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem, kui sotsiaalmaksuseaduses sätestatud kuumääralt ehk 1400 kroonilt, mis teeb tööandja sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks 462 krooni kuus (v.a. seaduses sätestatud erandid). Kui isikul on mitu tööandjat, siis miinimumkohustuse ulatuses maksab sotsiaalmaksu see tööandja, kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab töötaja esitatud avalduse alusel maksuvaba tuluga.

Ühtlasi juhib amet ka ettevõtlusega tegelevate füüsiliste isikute tähelepanu, et füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu avansilisi makseid neli korda aastas - iga kvartali viimase kuu 15.kuupäevaks (15.märtsiks, 15.juuniks, 15.septembriks ja 15.detsembriks). 2006. a arvestatakse avansiliste maksete suurus sotsiaalmaksuseaduse § 2¹ sätestatud arvestuslikust määrast, mis on 1400 krooni kuu kohta. Seega on FIE sotsiaalmaksu avansiliseks kohustuseks 462 krooni kuus ehk 1386 krooni kvartalis (v.a. seaduses sätestatud erandid).


Pille vastas teemale: #26584 15 aastat 3 kuud tagasi
Aga kui inimene ei käi tööd tegemas üle 1000.- eegu eest? Tublimad teenivad ka 10000.- ja loomulikult on neil kindlustus ka.
Aga hetkel ei olnud mul küsimus üldse ravikindlustuses (üle 3-kuuliste lepingutega töötajad on korralikult kindlustatud), vaid minimaalse sots.maksu kohustuses.
imelik vastas teemale: #26551 15 aastat 3 kuud tagasi
Kui teil töövõtjad üle 3 kuulise töövõtulepinguga siis tuleb nad haigekassas ka arvele võtta.

Arvan, et kui töövõtjatel ei ole mujal loodud ravikindlustust siis oleks ju normaalne kui tasu makstaks välja vähemalt 1400.- krooni iga kuu.
Pille vastas teemale: #26550 15 aastat 3 kuud tagasi
Ei.
küsin vastas teemale: #26541 15 aastat 3 kuud tagasi
Ega teil juhuslikult ei ole valede isikutega tehtud töövõtulepingud kui tegelikult(töö sisu) peaks olema nendega ehk hoopis sõlmitud tööleping?
Pille vastas teemale: #26540 15 aastat 3 kuud tagasi
Määrus "Sotsiaalmaksu arvestamise kord" viitab "Palgaseadusele", mis omakorda "määrab kindlaks töölepingu alusel töötavate isikute töötasustamise".

Seega ikkagi justkui ei käi töövõtulepinguga töötav isik siia alla ?

Ja kui tõesti käib , siis kas töö tellijal on õigus töövõtjalt avaldust tulumaksuvaba arvestamise kohta mitte vastu võtta?
hiir vastas teemale: #26538 15 aastat 3 kuud tagasi
Sotsmaksu maksmine miinimummääralt kehtib selles asutuses, kus töötaja on teinud avalduse tulumaksuvaba arvestamiseks. Kui töötaja avaldust teinud ei ole, ei ole ka seda kohustust.
soovitaja vastas teemale: #26537 15 aastat 3 kuud tagasi
Arvan, et peaksid vaatama läbi Sotsiaalmaksuseaduse, seal kõik kenasti kirjas.
Pille vastas teemale: #26535 15 aastat 3 kuud tagasi
Kas see kehtib ainult töölepingute puhul või ka töövõtulepinguga töötajate puhul ?
Kas varem ei olnud mitte töövõtulepingutega töötajate puhul min. sotsmaksu maksmise kriteeriumiks see, kas nad on ettevõtte poolt haigekassas kindlustatuna arvele võetud või ei ?