Helve Toomla

•• Kas kehtib seadus, et vanemaid kui 65-aastasi ei saa töölt päevapealt vabastada ning vähem kui kümme aastat töötanule tuleb koondamisest teatada kaks kuud ette ja üle kümne aasta töötanule kolm kuud ette? Kuidas makstakse koondamisel või töölt vabastamisel hüvitisi?

Paljud inimesed on ekslikult hakanud iga tööandja algatusel töölepingu lõpetamist koondamiseks pidama. Tegelikult on koondamine ainult üks töölepingu lõpetamise alus mitme teise hulgas.
Koondamise tõttu võib tööandja töölepingu lõpetada töömahu vähenemisel, tootmise või töö ümberkorraldamisel ja muudel juhtudel, mil töö lõpeb. Koondamisest tuleb töötajale kirjalikult ette teatada. TööstaaÏi puhul alla viie aasta peab tööandja koondamisest ette teatama vähemalt kaks kuud, viie-kümneaastase staaÏiga inimesel on õigus etteteatamisele kolm kuud ja üle kümne aasta töötanule neli kuud. Tööandja võib koondamise alusel töölepingu lõpetada ka varem, isegi päevapealt, kuid sel juhul tuleb tal maksta hüvitist keskmise päevapalga ulatuses iga tööpäeva eest, mille võrra töölepingu lõpetamisest ette teatati. Oletame, et tööandja lõpetab töölepingu mingi etteteatamiseta koondamise tõttu 13. juunil. Töötaja pidev tööstaaÏ sama tööandja juures on 15 aastat, järelikult tulnuks kirjalik koondamisteade anda 12. veebruaril. Et teada saada, mitme päeva keskmist palka tööandjal tuleb maksta, loeme kalendrist kõik tööpäevad alates 13. veebruarist kuni 12. juunini.

Koondamishüvitise suurus sõltub samuti pidevast tööstaa-Ïist sama tööandja juures. Kui tööstaaÏi on kuni viis aastat, on õigus hüvitisele kahe kuu keskmise palga ulatuses, viie- kuni kümneaastase staaÏi puhul on hüvitiseks kolme kuu keskmine palk ja üle kümneaastase staaÏi korral nelja kuu keskmine palk.
Koondamine ei sõltu vanusest. Kui töö saab otsa, kuulub töötaja koondamisele, olgu ta 15- või 80-aastane, ja ka hüvitisi tuleb maksta töötaja vanusest olenemata.

Küsija ei pidanud ilmselt silmas koondamist, vaid töölepingu lõpetamist töötaja vanuse tõttu. Kuni selle aasta 4. märtsini võis tööandja ühepoolselt lõpetada töölepingu töötajaga, kes oli saanud vanemaks kui 65 aastat ja kel oli õigus pensionile. See säte on nüüd kehtetu ja vanuse tõttu enam kellegi töölepingut lõpetada ei tohi, ei päevapealt ega etteteatamisega.

Kui aga töötaja soovib töölepingut omal soovil lõpetada, siis tuleb avaldus esitada üldjuhul üks kuu ette, vanus ei anna siin eeliseid. Töötaja algatusel ehk omal soovil töölepingu lõpetamise korral hüvitisi ei maksta, välja arvatud hüvitis kasutamata puhkusepäevade eest.