Juhime Teie tähelepanu, et 01.09.2006.a. jõustuvad muudatused töövõimetuslehte ja töövõimetushüvitise väljamaksmise korda puudutavates määrustes (Sotsiaalministri 26.09.2002.a. määruses nr 114 ning sotsiaalministri 19.09.2002. a määruses nr 109).

Nimetatud redaktsioonide jõustumise järgselt kaob tööandjal andmete paberkandjal haigekassale esitamise kohustus järgnevate dokumentide korral:

** tööõnnetuse- või kutsehaiguse raport (oli töövõimetuslehe lisa töötaja tööõnnetuse või kutsehaigestumise korral);

** käskkirja või korralduse ärakiri kindlustatud isiku teisele tööle või teisele ametikohale üleviimise või ajutiselt töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastamise kohta. (oli töövõimetuslehe lisa töötaja kergemale tööle üleviimise või selle võimatuse korral);

** tööinspektori kooskõlastus (oli töövõimetuslehe lisa töötaja kergemale tööle üleviimise või selle võimatuse korral).

Edaspidi saab haigekassa vastava info otse tööinspektsioonist.

Lisaks on uue redaktsiooniga muudetud töövõimetuslehe vormi, kus tööandja poolt täidetavas osas:

** on lisatud andmeväli: “Tööinspektsiooni otsuse kuupäev teisele tööle üleviimise võimatuse korral”. Tööandja peab kergemale tööle üleviimisega seotud haiguslehtede korral nimetatud andmeväljale kirjutama arsti otsuse alusel töötaja teisele tööle või ametikohale üleviimise võimatuse korral kuupäeva, millal Tööinspektsioon väljastas kooskõlastamise otsuse.

** täpsustus põhipalga andmete täitmise sõnastus. Varasem sõnastus “Põhipalk töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval”, on asendatud sõnastusega “Kalendrikuu põhipalk töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval”.

Tulenevalt muudatustest on alates 1. septembrist haigekassa kodulehel http://www.haigekassa.ee/blanketid/ üleval ka korrigeeritud blanketid.