Ingrid Tomson-Kärner
Tartu Ülikooli õigusinstituudi magistrant

Kas alaealist töötajat võib koondada?

Tööandjal on õigus töötaja koondada töömahu vähenemisel, tootmise või töö ümberkorraldamisel, varem töötanud töötaja tööle ennistamisel ja muudel juhtudel, mis tingivad konkreetse töötaja töö lõppemise.

Alaealise koondamine on lubatud, kuid seda võib teha üksnes tööandja asukoha tööinspektori nõusolekul.

Alaealise koondamisel kehtivad ka kõik muud nõuded, mis on kehtestatud koondamise kohta. Enne koondamist on tööandja kohustatud pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Koondamisest tuleb teatada ette vähemalt 2 kuud. Koondamisteade peab olema kirjalik ja sisaldama ka põhjendust koondamise vajalikkusest. Koondamise puhul on tööandja kohustatud maksma alaealisele koondamishüvitist kahe kuu keskmise palga ulatuses.