Helve Toomla
ametiühingute jurist

Kuna kasutame töös raadiosidet, nõuab meie tööandja kehtivat raadioside operaatori sertifikaati. Samas ei arvestata selle sertifikaadi saamiseks läbitavaid kursusi tööaja sisse. Samuti lisas tööandja, et kursuste maksumus korvatakse ka ainult lahkusest. Need, kes keelduvad kursustel osalemast, ähvardatakse vallandada. Kas tööandja selline käitumine on ka seaduslikult põhjendatud?

Ammendavat vastust on raske anda, teadmata, millised koolitusalased kokkulepped sisalduvad töölepingutes.

Üldiselt peab tööandja korraldama enda kulul tööalase koolituse, kui ta ise muudab tööks vajalike kutseoskuste nõudeid. Kui töölepingu sõlmimisel töötajalt raadioside operaatori sertifikaati ei nõutud, kuid hiljem hakkas tööandja omal algatusel seda nõudma, peabki ta koolituse kinni maksma.

Koolituse aja võib arvata töö-aja hulka, kui koolituse läbimine on tehtud tööülesandeks. Samas võivad töötajad täiskasvanute koolituse seaduse alusel nõuda kursuste ajaks õppepuhkust vähemalt 14 kalendripäeva aastas.

Puhkuse saamiseks tuleb esitada tööandjale sellekohane avaldus ja lisada kursuste korraldaja teatis, milles on näidatud osaleva töötaja nimi ning koolituse toimumise aeg.

Õppepuhkuse ajaks peab töö-andja säilitama töötajatele keskmise palga.