Valitsus kinnitas 2007. aastaks töötuskindlustusmakse määrad, 0,6% töövõtjale ja 0,3% tööandjale. Kas need määrad on teie arvates optimaalsed ja miks?

Olukord tööturul on hetkel veel hea ning seadus võimaldaks makseid järgmisel aastal vähendada maksimaalselt 0,15%. Aga kas selline kosmeetiline langetamine on mõistlik? Kui uskuda pankade prognoose, ootab Eesti majandust ja tööjõuturgu juba järgmise aasta teises pooles ees jahenemine ning töötuse tase võib taas tõusma hakata. Seega tasub olla ettevaatlik.

Olete olnud alati määrade alandamise poolt. Miks mitte määrasid veelgi alandada?

Eesti töötuskindlustussüsteem on rahvusvahelises võrdluses tegelikult efektiivne ja madala maksukoormusega.

Seega võiks tulevikus pigem mõelda töötuskindlustuse ja töötukassa rolli laiendamisele, ning selles valguses peaksid maksumäärad olema jätkusuutlikud. Tuleviku seisukohast on oluline küsimus, kuidas töötuskindlustuse abil tagada töötutele sissetulek, mis võimaldab majanduslikult toime tulla, kuid samas motiveerib kiiresti tööturule naasma.

Kuidas hindate üldist tööandja maksukoormust Eestis?

Eesti maksukoormus on liialt kaldu tööjõu maksustamisele, mis on toonud kaasa mitmeid negatiivseid tagajärgi, olgu selleks kas või massiline FIEdeks registreerimine.

Eesti peaks eelkõige vähendama tulumaksu, ja seda mitte 20%ni, vaid 10%ni. Sotsiaalmaksu vähendamist pean poliitiliselt raskesti teostatavaks seni, kuni see on tööandja maks.