Ingrid Tomson-Kärner
Tartu Ülikooli õigusinstituudi magistrant

Kas nädalavahetusel tehtava töö eest saab topeltpalka?

Teatud juhtudel on puhkepäevadel töötamise eest ette nähtud lisahüvitis. Seda juhul, kui töötaja teeb tööd oma graafikuvälisel ajal. Sellisel juhul hüvitatakse puhkepäeval töötamine kokkuleppeliselt kas rahas või vaba aja andmisega. Lisatasu maksmise korral peab see olema vähemalt 50% palga määrast.

Juhul, kui tegemist on tööga, mida töötaja teeb graafiku alusel (näiteks töötab noor ainult nädalavahetustel), siis lisatasule õigust ei ole. Kui töölepingu kohaselt on tegemist tunnitööga, siis makstakse tasu kokkulepitud tunnitariifi kohaselt ka puhkepäevadel töötamise korral.