Reelika Raudla
TÜ õigusinstituudi magistrant

Millised tööd on alaealistele keelatud?

Tööandja ei tohi rakenda alaealist tööle, mis ületab alaealise kehalisi või vaimseid võimeid, ohustab tema kõlblust.

Samuti ei tohi töö sisaldab õnnetusohte, mida alaealine ei suuda märgata ega vältida. Töö ei tohi takistada ka noore sotsiaalset arengut või hariduse omandamist ning ohustada tema tervist.

Alaealise töölevõtmisel tuleb lähtuda piirangutest, mis on sätestatud eriseadustega.

Nende hulka kuuluvad tubaka-, alkoholi-, hasartmängu- ning pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus.