Helve Toomla
jurist

Kas töötaja viimisel ühelt ametikohalt teisele tuleb sõlmida uus konfidentsiaalsusleping, kollektiivse vastutuse leping ja materiaalse vastutuse leping?

Jah, see võib olla vajalik. Tuleb lähtuda lepingu sisust ja andmetest - kui need muutuvad, vajavad ka lepingud muutmist.