Signe Sillasoo

Eestis tegutsevate töövahendusfirmade usaldusväärsuse garantiiks on tegevusloa olemasolu. Kindlasti ei ole asjatu kontrollida eelnevalt ka välismaise tööandja tausta.

Ettevalmistusi välismaale tööle minekuks tuleks alustada võimalikult varakult juba kodumaal. Eesti Eurese büroo juhtivspetsialisti Martin Tahvoneni sõnul tuleks enne töökoha otsimist kriitilise pilguga vaadata üle enda oskused, mille alusel valida enda võimetele vastav ja sobiv töökoht. "Samuti on oluline pöörata tähelepanu keeleoskusele, et vältida hätta sattumist välisriigis olles," sõnab ta.

Tööandja taustauuring

Kuna tihti tuleb ette, et tööandja tegutseb ebaseaduslikult, andmata töötajale mingeid garantiisid, siis on kasulik enne minekut uurida tööandja tausta. Informatsiooni tasub küsida töövahendusfirmadelt või Euroopa Liidu töövahendusvõrgustikku kuuluvatest Eurese büroodest.

"Tööandjate kontroll on riigiti erinev. Pöörduda võib Eurese võrgustiku poole, mille nõustajad võtavad ühendust vastava riigi Eurese nõustajaga, kes teostab juba kontrolli vastavalt kehtivatele reeglitele," soovitab Tahvonen.

Maksud erinevad riigiti

Välismaale tööle minnes ei tasuks tähelepanuta jätta ka töökohta vahendava Eestis tegutseva töövahendusfirma tegevusloa olemasolu. Tööturuteenuse tegevusluba omavate firmade nimekiri on olemas Sotisaalministeeriumi kodulehel www.sm.ee.

Täpsemate töötingimuste väljaselgitamiseks välismaal tasuks ühendust võtta ka sihtkohariigi saatkonnaga Eestis, et täpsustada üle kõik olulised aspektid, mis peavad enne tööle minemist täidetud olema. Et vältida üllatusi palga osas tasuks kindlasti uurida sihtkohariigi maksusüsteemi ja kohustuslike riiklike maksude maksumäärasid.

Martin Tahvoneni sõnul on rangelt soovituslik ka Euroopa ravikindlustuskaardi olemasolu, mille kohta jagab täpsemat informatsiooni Eesti haigekassa. Kaardi taotlusprotsess igale kaardi soovijale tasuta.

TASUB TEADA

* Tööbüroodel on keelatud nõuda töövahendusteenuste eest tasu isikutelt, kes pöörduvad nende poolt töökoha leidmise sooviga. Tööotsija käest võib raha võtta ainult tööle minekuga kaasnevate kulutuste eest, nt lennupiletite või viisa eest. Neid kulutusi peab erabüroo suutma dokumentaalselt tõendada.
* Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal. Kaarti saab taotleda alates 15. eluaastast. Kaart kehtib ühe aasta.

LOE KA

Välisministeeriumi kodulehelt leiab Eesti välisesinduste kontaktid välismaal.
* www.vm.ee.

Euroopa Liidu töövahendus võrgustiku Eesti büroo kodulehelt leiab infot erinevates välisriikides töötamise kohta.
* www.eures.ee

Euroopa ravikindlustuskaarti saab taotleda kodanikuportaali kaudu.
* x-tee.riik.ee/portaal