Merike Lees

Firma sõiduautoga seotud väljaminekuid saab piiramatult kuludesse kanda, kui maksta iga kuu riigile 1715 krooni auto pealt.

"Kaaludes, kas maksta erisoodustusmaksu või autokompensatsiooni, on kõige lihtsam soovitus maksta erisoodustusmaksu auto pealt - siis ei ole mingeid probleeme," soovitas raamatupidamisfirma Competence tegevjuht Heidi Grenman. "Samas on just paljud väikeettevõtted olukorras, kus isiklik ja eraelu suures osas kattuvad ning on väga raske tõmmata piiri juriidilise ja füüsilise mina vahel."

Kui auto pealt makstakse erisoodustusmaksu, ei ole seadusandja seadnud rahalist piiri, millises ulatuses ettevõte võib kulusse kanda autokulusid. Grenman hoiatab aga, et ei tohi unustada peamist: kulud peavad olema ettevõtte ettevõtlusega otseselt seotud. "Kas igal aastal on vaja valuvelgi soetada või kas autot peaks iga päev pesema? Ettevõte peab suutma tõestada, et sõidukitele tehtud kulutused on põhjendatud," märkis ta.

Firmad eelistavad maksta, kuna nii ei tule jännata sõidupäevikuga. OÜ Ehitusveod kasutab seda kui mugavamat varianti, et kasutada autot piiramatult. "Sõidupäeviku täitmine on mõneti tülikas ja oleme otsustanud autode kasutajaid sellest kohustusest säästa," selgitas ettevõtte raamatupidaja Liisi Parksepp.

Sõidupäeviku olemasolul saab tööandja hüvitada töötajale maksuvabalt tema isikliku sõiduauto kasutamise töösõitudeks 2000 krooni eest kuus, ilma sõidupäevikuta on see summa poole väiksem ehk 1000 krooni.

Ettevõtluskonsultant Olavi Kärsna kinnitusel saab sõidupäevikut pidades ka ettevõtte auto erisoodustusmaksu vähendada. Siis peab ettevõtte sõiduki kasutaja märkima üles oma töökäigud ja eesmärgid.

"Erisoodustusmaksu ei pea tasuma vaid siis, kui suudetakse tõestada, et konkreetset sõidukit ei kasutata erahuvides," tähendas Grenman.

Autokulude kandmisel firma kuludesse on mänguruumi vähe. Kui firmadel läheb hästi, loobutakse ka massilisest päevikute pidamisest. Kui aga ajad on kehvemad, vaatab iga ettevõte, kuidas saab kulusid kokku hoida.

Erisoodustusmaks on lihtsam lahendus

* Valdav enamik firmadest eelistab maksta erisoodustusmaksu, et mitte raisata aega paberimäärimisele, hindas OÜ Competence juht Heidi Grenman.
* Näiteks soetas ühe mehe pagaritöökoda pirukate laialiveoks ja toorainete soetamiseks sõiduki. Tööd tehakse kodus, esimene korrus majast on juriidilise isiku kasutuses, teisel korrusel elab mees ise.
* Enamik sõidukiga tehtud sõite on seotud ettevõtlusega: mees ostab hulgilaost materjalid, viib pirukad poodi jne. Mis saab, kui hulgilaost tooraineid ostes ostab ka endale toitu? Töö- ja erasõite on siin raske eristada.

Töövõtulepinguga töötaja autohüvitist ei saa

* Tulumaksuseadus lubab autokulude hüvitist maksuvabalt maksta töölepinguga töötajale, avalikule teenistujale ja juhatuse liikmele.
Töövõtulepinguga töötajale autokulude hüvitist maksta ei saa.
* Hüvitise maksmise aluseks peab olema eelnev tööandja otsus.
* Kuludokumente tööandja raamatupidamisele esitada ei ole vaja.
* Sõidupäevikuta hüvitist võib töötaja saada ainult ühest töökohast ning sama sõiduauto kohta ei tohi sõidupäevikuta hüvitist saada mitu autokasutajat.
* Sõiduauto ei pea tingimata olema töötaja omandis.
* Aasta hüvitiste deklaratsioon INF-14 kohta tuleb esitada järgmise aasta 10. aprilliks.
* Töölähetuse (komandeeringu) korral võib hüvitada otsesed sõidukulud kuludokumentide alusel üle eeltoodud piirmäärade.
* Erisoodustuse tinglik maksubaas on 2000 krooni kuus ühe sõiduki kohta ning sellelt makstakse tulu-, sotsiaal- ja käibemaks (kui äriühing on käibemaksukohuslane).
2007. aastal on erisoodustuste tulumaksumäär 28,2%.

Maksu arvutamise näide
Tulumaks: 2000 × (0,22 : 0,78) = 564
Sotsiaalmaks: 2564 (2000+564) × 0,33 = 846
Käibemaks: 2000 × 0,1525 = 305
Kokku: 1715 krooni

Allikad: OÜ Arvestusabi, Olavi Kärsna