Niina Siitam
tööinspektsiooni õigusosakonna juhataja

Meie firma on tütarfirma ja meile ei maksta juba kaks kuud palka põhjendusega, et meie firmal on võlg emafirmale. Samas läheb kogu meie toodang emafirmale ja kõik tema tellimused on täidetud. Mida tuleks töötajatel sellises olukorras teha?

Tööandja üks põhikohustusi on maksta töötajatele töö eest tasu.

Palga maksmata jätmine, sõltumata asjaolust, et firma on võlad ja raha maksmiseks vahendid puuduvad, on tööandja kohustuse täitmata jätmine ja seega seaduserikkumine.

Töötajatel on õigus pöörduda avaldusega maksmata palga nõudes töövaidlust lahendava organi poole.