Mirko Ojakivi

Möödunud nädalal kooskõlastusringile saadetud töölepinguseadus ei võimalda puhkuse ajal haigestunud töötajatel saada haigekassalt haigushüvitist.

Riigikogu liikme Eiki Nestori arvates on ametnikud rakendussätteid kirjutades liiga hoogu läinud. “Kui praegu jääb inimene põhipuhkuse ajal haigeks, siis saab ta nende päevade eest hüvitist. Uus seadus seda võimalust aga ette ei näe,” ütles Nestor.

Lisaks muudaks uus töölepinguseadus puhkuse arvutamise korda. Kui praegu arvutatakse puhkust kalendripäevades, siis tulevikus tööpäevades. Kehtiva töölepinguseaduse alusel on inimestel õigus 28 päeva pikkusele põhipuhkusele, eelnõu kohaselt aga 20-tööpäevasele puhkusele.

Sotsiaalministeeriumi arvates on inimestel kombeks kalendri-päevades arvestatud puhkus välja võtta tööpäevades, kaldudes niiviisi seaduse mõttest kõrvale.

Teine oluline puhkust puudutav muudatus on seotud puhkamata jäänud puhkuse aegumistähtajaga. Kui praegu saab töötaja puhkamata jäänud põhipuhkust kasutada nelja aasta jooksul, siis uus seadus lühendab aega aastale, et motiveerida töötajaid võtma põhipuhkust välja igal aastal.