Ille Grün-Ots

Lapse teenitud tulu tuleb vanemal oma tuludeklaratsiooni kirja panna.

“Elu nagu hernes – meil ju nüüd üks rahateenija juures,” muigas 11-aastase Mia Briti ema, kui tüdruk sai esimese omateenitud raha kätte. Tõsi, ühele ajakirjale kirjutatud loo honorari miskipärast tüdruku pangaarvele ei makstud, kuigi piigal on see juba õige ammu olemas. Raha kanti ema arvele – eks pärast ise õiendate. Miks on nii lihtsam, ei saanudki ema aru.

“Kehtiv töölepinguseadus ei näe ette alla 13-aastase töötamist ehk temaga töölepingu sõlmimist. Samal ajal on tegelikkuses vaja ka alla 13-aastaseid tööle rakendada, eelkõige reklaami-, kultuuri- ja loomingulises tegevuses. Tsiviilseadustiku üldosa seadus annab võimaluse sõlmida lastega võlaõiguslik leping ehk teha tehinguid ka piiratud teovõimega isikutega (alaealistega). Seda siiski seadusliku esindaja eelneval või tagantjärele antud nõusolekul (heakskiidul),” ütleb tööinspektsiooni õigusosakonna juhataja Niina Siitam. Honorari loomingulise tegevuse eest võib aga maksta ilma mingi kirjaliku lepinguta.

Üks konks veel

Üks konks on kõigi nende esinemistega küll veel. Tihtipeale kestavad kontserdid-etendused või muud esinemised hilisõhtuni. Seadus aga ütleb, et üldjuhul ei või alaealised tööd teha õhtusel ja öisel ajal (kella 22–06). Siiski täpsustab seadus: neid võib rakendada tööle ainult juhul, kui alaealine osaleb etendusasutuse loomingulises tegevuses ja töö-andjal on selleks tööinspektori luba. Öötööle võib neid sellisel juhul rakendada kuni kella 23-ni. Noorematest kui 13-aastastest ei kõnele seadus aga üldse midagi. Kuuldavasti kavatsetakse seadusemuudatusega ka nooremate laste töötamine kuidagipidi seadustada.

Kohe jõuab kätte tulude deklareerimise aeg. Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Aule Kindsigo selgitab: “Kui laps on saanud tulu, näiteks käinud suvel tööl, siis peab vanem oma tuludeklaratsiooni mahaarvamiste osas laste täiendava maksuvaba tulu tabelis näitama lapse tulu. Seda ka siis, kui lapse tulu on alla maksuvaba tulu. Selle võrra on lapsevanema maksusoodustus väiksem.”

“Aasta pärast tulusid deklareerides saab last ülal pidav isik, tavaliselt lapsevanem, arvesse võtta täiendavat maksuvaba tulu iga kuni 17 aasta vanuse (k.a) lapse kohta. Soodustust saab deklareerida vaid üks lapsevanem,” selgitab Kindsigo.

Laps võib aga end registreerida vanema kaasabil füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE-ks). Selle ettevõtlusvormi puhul on hea asi see, et tuludest saate maha arvata kõikvõimalikud kulud, ka näiteks lapse esinemiseks mõeldud kos-tüümide hinna jne. Alaealine vormistatakse FIE-ks vanema kirjaliku nõusoleku alusel.

FIE-ks registreerimisel ei ole vanuselist alampiiri. Kui laps on FIE-ks registreeritud, teeb ta deklaratsiooni enda nimel, selle allkirjastab lapsevanem.

Tööd, mida lapsed tohivad teha

13–14-aastasel alaealisel ja 15–16-aastasel koolikohustuslikul alaealisel on lubatud teha järgmisi kergeid töid:

•• põllumajandustööd, näiteks aia- või põllukultuuride istutamine, rohimine, kastmine, korjamine, puhastamine, pakkimine;
•• tööstusettevõttes tehtavad lihtsamad abitööd;
•• kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd;
•• toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks laudade katmine, nõude koristamine või pesemine, majutusruumide koristamine;
•• käsitöö, näiteks suveniiride või muu sellise valmistamine või müük;
•• kontoritööd, näiteks töötamine asjaajajana, käskjalana;
•• puhastus- või koristustööd;
•• kultuuri, spordi või reklaamiga seotud tööd, näiteks osalemine etendusasutuse töös loomingulise töötajana, töö modelliagentuuris, töö siseturismiga seotud üritustel, väikese-mõõduliste ja odavate kaupade müümine, reklaamnäidiste või reklaam-trükiste jagamine jne.