Kärt Blumberg

Tööturuameti ja töötukassa ühteheitmisega kaasneb 340 tööturuametniku koondamine, koondatud ametnikud saavad aga kohe uude loodavasse asutusse tööle kandideerida.

Valitsus kiitis eile heaks eelnõu, millega liidetakse tööturuamet ja töötukassa üheks asutuseks.

Praegune tööturuamet likvideeritakse, Eesti Töötukassa jätkab sama nime all ja kuna ta ei suuda oma senise 25-liikmelise töötajaskonnaga kõiki oma uusi ülesandeid täita, suurendatakse tema koosseisu sotsiaalministeeriumi esialgsel hinnangul liitumisega ligikaudu 300 töötajani.

Kogu artiklit saab lugeda Äripäevast aadressilt http://www.aripaev.ee/4156/uud_uudidx_415610.html (originaalartikli viitelt).