Helve Toomla, jurist

•• Töötan täiskohaga ja astusin hiljuti tehnikaülikooli päevasesse õppevormi, täiskoormusega magistriõppesse. Kas mul on õigust õppepuhkust saada? Kui jah, siis kas õppepuhkuse ajaks säilitatakse töötasu alammäär? Õpin informaatikat ja töötan IT-alal. Kas minu õpingud lähevad tasemekoolituse alla ja mul oleks võimalik saada 20 päeva õppepuhkust?

1. juulil jõustunud täiskasvanute koolituse seaduse § 8 lg 5 sõnastuse kohaselt antakse õppepuhkust töötajatele ja avalikele teenistujatele, kes osalevad ka tasemekoolituse päevases õppevormis ja täiskoormusega õppes. Tasemekoolituseks peetakse põhi-, kesk-, kutse- ja kõrghariduse omandamist. Päevane täiskoormusega magistriõpe kuulub seega samuti tasemekoolituse hulka.

Õppepuhkust saab muudetud seaduse kohaselt koolitus-asutuse teatise alusel 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul ja sel ajal makstakse keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest, üle-jäänud kümne päeva eest tasu maksma ei pea, isegi mitte alampalga ulatuses. Tasemekoolitus ei eelda, et õpitaks sama eriala, millel töötatakse. Tööandjad on kohustatud lubama õppepuhkusele kõiki, kes tasemekoolituses osalevad, olenemata sellest, mida nad õpivad ja kas õpitav eriala on töökohal vajalik.