Tööpraktikat on tänavu alustanud ligi 2500 töötut, mis on rohkem kui eelmise aasta jooksul kokku. Praktika lõpetanutest ligi pooled on saanud ka tööle.

Tööpraktikal täiendab töötu tööks vajalikke erialaseid teadmisi ja oskusi ning saab ettevõttes töökogemuse. Tööpraktika võimalust otsime töötutele, kes tööotsingutele vaatamata ei ole tööle saanud töökogemuse puudumise või selle vähesuse tõttu. Tööpraktikat võimaldame, kui tööandjal on vaba töökoht, millele me ei leia töötute seast sobivaid kandidaate, kuid on töötuid, kes saaksid sinna tööle asuda pärast praktika läbimist. Lisaks veendume, et tööandja juures on võimalik omandada töölesaamiseks vajalikud oskused ja teadmised kaasaegsel ja konkurentsivõimelisel tasemel. Praktikakohana eelistame neid ettevõtteid, kus varem praktikal käinud töötud on edukalt tööle saanud.