Helve Toomla, jurist

•• Soovin valmis kirjutada ja ära kaitsta rahvusvahelise instituudi lõputöö. Olen nelja-aastase õppe lõpetanud juba aastaid tagasi, kuid toona jäi vajalik lõputöö isiklikel põhjustel tegemata. Praegu töötan mittetulundusühingus. Kas ja millistel tingimustel on mul võimalik õppepuhkust saada?

Õppepuhkust antakse täiskasvanute koolituse seaduse alusel taseme-, tööalases ning vabahariduslikus koolituses osalejale. Küsija puhul võib kõne alla tulla tööalane koolitus, kui on tegemist kutse-, ameti- ja/või eri-alaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamise ning täiendamisega või ümberõppimisega. Kõiki asjaolusid täpselt teadmata ei julge ma öelda, et küsijal on lausa õigus nõuda tööalaseks koolituseks mõeldud õppepuhkust. Kui, siis on ette nähtud kuni 30 kalendripäeva kalendriaastas, sellest 20 päeva keskmise töötasu säilitamisega. Alati on võimalik taotleda ka palgata puhkust. Täiskasvanuharidusega tegeleb haridus- ja teadusministeerium (www.hm.ee), kellega tasub nõu pidada.