1. augustil Euroopa Liidu poolt kaasrahastatava koolituskaardi piirmäära tõstmine seniselt 959 eurolt 2500 eurole suurendab töötu valikuvabadust ning muudab töölesaamiseks vajalike koolituste pakkumise veelgi paindlikumaks ja kiiremaks.

„Koolituse võimaldamise esimene tingimus on, et see oleks põhjendatud ning aitaks inimese tööle saamisele kaasa,“ selgitas Eesti Töötukassa tööturukoolituse teenuse juht Karin Andre. „Kui töötukassa konsultandiga on koolitusvajadus kokku lepitud, saab töötu valida koolituse töötukassa poolt kinnitatud koolitajate pakutavate kursuste hulgast,“ rääkis ta.

Karin Andre lisas, et kõik töölesaamiseks vajaminevad koolitused ei mahu 2500 euro sisse. Kui sobiv koolitus on kallim kui 2500 eurot, on töötul võimalik koolitajale piirmäära ületav osa ise tasuda. „Kui töötu ei soovi või ei saa piirmäära ületavat osa ise tasuda või koolituskaardiga sobivat koolitust ei leia, saame tellida vajaliku koolituse hanke korras mõnelt Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloaga koolitajalt,“ selgitas Andre.

Lisainfot raamprogrammi „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007–2013" koolituskaardi ja Eesti Töötukassa poolt kinnitatud koolituste pakkujate kohta töötukassa kodulehelt http://tinyurl.com/3c4l5ny.