Jäin pensionile, mul on neli last. Viimane laps on mul sündinud 1990. aastal. 2013. aasta 1. jaanuarist hakatakse maksma neile, kelle lapsed on sündinud ajavahemikus 1980–2012, pensionilisa. Kas mul on võimalus midagi juurde saada? Kas pensionärid peavad nüüd minema pensioniametisse või arvestatakse seal kõik ise ära?
A. S.


Vastab Katrin Välling
sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist

Kui teile on juba määratud soodustingimustel vanaduspension, siis eeldatavasti on teie pensioniõigusliku staaži hulka arvatud kõigi laste kasvatamise aastad (kaks aastat iga lapse kohta), kuna olete jõudnud neid kasvatada kaheksa aastat alates sünnist kuni 1998. aasta lõpuni.

Sellisel juhul teile pensionilisa alates 1. jaanuarist 2013 samade laste kasvatamise eest ei maksta.

Küll aga tekib teil 1. jaanuarist 2015 õigus täiendavale pensionilisale iga lapse kasvatamise eest ühe aastahinde väärtuses. Praegu on aastahinde väärtus 4.515 eurot. Kui aastahinde väärtus on sama ka 1. jaanuaril 2015, on teie pensionilisa suurus 18.06 eurot (4 x 4.515 = 18.06).

Nimetatud pensionilisa saamiseks ei pea te esitama pensioniametile avaldust.

Pensionilisa makstakse riikliku pensionikindlustuse registri andmete alusel automaatselt neile pensionisaajaile, kelle pensioniõigusliku staaži hulka on juba arvatud lapse kasvatamise aastad.