Tööpakkumised on enamikel juhtudel sarnase ülesehitusega nii visuaalsete lahenduste kui keelekasutuse poolest. Samas otsitakse väga erinevate omaduste ja oskustega töötajaid. Töökuulutuses isikupära ei väljendu.

Analüütilise loovagentuuri Creatum juht Moonika Kiop annab olukorrale oma hinnangu.

Miks on nii, et firmad kulutavad toodete/teenuste reklaamide ideekavanditele ja disainile aega ja raha, aga töökuulutused on ilmetud ja igavad?

Asi võib olla selles, et töökuulutust ei käsitleta reklaami- või turundusosakonnas samaväärsena teenuste/toodete reklaamile. Samuti võib tegemist olla olukorraga, kus uue töötaja otsimine tundub niivõrd reglementeeritud ja struktrueeritud protsess, et töökuulutuse kujundamisele või idee leidmisele, kuidas töökuulutus atraktiivsemaks muuta ei tulegi pähe aega investeerida. Ehk on asi ka selles, et uusi töötajaid otsitakse läbi personaliotsinguettevõtte, kellele on üsna kitsalt määratletud töökuulutuse kujunduslikud reglemendid, millest reeglina üle ei astuta.

Kindlasti sõltub n.ö vaeva nägemise määr töökuulutuse loovale kujutamisele ka sellest, missugune on üldine tööturu seis. Masu aegadel oli Eestis rekordiline tööpuudus ning selletõttu kandideerijaid vakantsetele ametikohtadele oli niigi. Majanduse tõusuaegadel tublide tööinimeste määr aga väheneb ning tööjõuturg kujuneb ümber mitte tööandjakeskseks vaid töövõtjakeskseks ning niisuguses situatsioonis on vajalik oma töökuulutus enam brändida selle invidiidi järgi, keda otsitakse. Kui töökuulutuse loovkäsitlus vastab selle otsitava ideaalinimese nägemusele potentsiaalsest soovitud töökohast, siis sellevõrra oleks ju loogiline eeldada, et suureneb kvaliteetsete kandidaatide määr.

Kui suure investeeringuga peaks üldjoontes silmapaistva töökuulutuse loomisel arvestama?

Kui võrrelda töökuulutuse kujundamist näiteks reklaamikampaania idee genereerimise ning kõikide materjalide kujudamisega kokku lepitud kanalitesse (olgu need näiteks printmeedia kanalid, outdoor), siis töökuulutuse kujundamine on kindlasti mitmeid kordi väiksem investeering.

Kui oleks teie teha, siis mida eelkõige töökuulutustes muudaksite?

Töökuulutusted võiksid enam kõnetada seda inimest, keda otsitakse. Pikas perspektiivis ei ole mõtet luua suvalist, copy-paste tekstiga ettevõtte blanketil ja sektretäri poolt kokku tõstetud töökuulust, sest niisugusel moel loodud kuulutus annab juba eelnevalt hoiatussignaali antud ettevõtte üldise sisemise kultuuri ja väärtushinnangute kohta. Inimesed on suurim väärtus, niisiis nende otsimisse ja heade inimeste hoidmisse tuleb panustada.

Moonika Kiop näitab ja analüüsib 13. novembril parimaid töökuulutusi Best Salesi seminaril "Kuidas leida müügitalente?" Tulge kuulama!

Allikas: bestsales.ee