Mis juhtub siis, kui sureb see abikaasa, kelle arvele kanti laste kasvatamise eest pensionistaaži lisa? Kas see abielupool, kes on veel elus, võib siis kadunukese käest nt pensioniametis surmatunnistust ette näidates laste kasvatamise lisa enda pensionile juurde saada?

VASTAB KATRIN VÄLLING
sotsiaal­kindlustusameti peaspetsialist

Kui vanem jõuab praegu vanaduspensioniikka, siis eeldatavasti on ta jõudnud oma last (lapsi) kasvatada kaheksa aastat kuni 1998. a lõpuni. Seega pensionistaaži arvestamisel arvatakse lapse kasvatamise aeg tema pensioniõigusliku staaži hulka (kaks aastat iga lapse kohta).

Kui lapse kasvatamise aeg arvatakse isiku pensionistaaži hulka, siis sama lapse kasvatamise aja eest pensionilisa pensionile juurde ei arvutata. Õigus nn täiendavale pensionilisale ühe aastahinde väärtuses iga lapse kohta tekib alates 1. jaanuarist 2015. Aastahinde väärtus on praegu 4,515 eurot.

Vanem, kes taotleb lapse kasvatamise aastate arvamist oma pensionistaaži hulka, peab pensioniametile esitama selle kohta teise vanema kirjaliku nõusoleku.

Teine vanem võib anda nõusoleku lapse kasvatamise aja arvamise kohta pensionistaaži hulka tingimusega kuni tema vanaduspensioniikka jõudmiseni. Vastava avalduse (nõusoleku) vormi saab pensioniameti klienditeenindusest.

Kui vanem, kelle pensionistaaži hulka on arvatud lapse kasvatamise aeg, sureb, on teisel vanemal õigus esitada pensioniametile taotlus selle aja arvamise kohta enda pensionistaaži hulka.

Surmatunnistust ei ole vaja esitada, andmed isiku surma kohta tehakse kindlaks rahvastikuregistris olevate andmete alusel.