Et Eesti suudaks täita Euroopa Komisjoni antud soovitused tööturu osas, vajaks töötajaskond teadmiste värskendamist vähemalt iga viie aasta tagant, ütles ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson täna avaldatud Euroopa Komisjoni soovitusi kommenteerides.

„Me ei saa loota jätkusuutlikule tööturule, kui me töötajate teadmisi ja oskusi ei uuenda,“ märkis ametiühingujuht. „Kiiresti arenevas maailmas on paratamatu ka vajadus aeg-ajalt nö. tarkvara värskendada. Mil viisil seda tagada, on üheks lähiaja olulisemaks teemaks ka läbirääkimistel sotsiaalpartneritega - ümberõpet ei saa rajada töötajate enda rahakotile, peame leidma kokkuleppe tööandjate ja riigiga.“

Koolituskeskuse Geomedia analüütik Rivo Noorkõiv on kogumikus „Eesti piirkondlik areng 2012“ märkinud, et 2011. aastal osales Eestis elukestvas õppes keskmiselt 12% töötajaskonnast (seejuures Kesk-Eestis vaid 8%).

Euroopa Komisjon märkis oma eile avaldatud soovitustes, et Eestil on vajadus suurendada oluliselt madala kvalifikatsiooniga töötajate osalust elukestvas õppes.