Lugeja küsib:
Töötaja läheb 24. aprillist rasedus-sünnituspuhkusele. Kas ettevõttel on õigus võtta sellest kuupäevast (haiguslehe kehtimise algusest) tööle ametlikult töötaja asendajana teine inimene või saab seda teha alles alates lapsehoolduspuhkuse algusest?

Vastab Tööinspektsiooni töösuhete osakonna juhataja Meeli Miidla-Vanatalu:

Töölepingu seaduse § 9 lg 2 kohaselt võib ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks sõlmida tähtajalise töölepingu asendamise ajaks. Antud juhul ei ole oluline, kas asendatav on lapsehoolduspuhkusel või rasedus- ja sünnituspuhkusel või ka lihtsalt ajutiselt töövõimetuslehel.

Tööandja võib asendaja tööle lubada sellest päevast kui asendatav enam tööl ei viibi.

Tähtajalise töölepingu sõlmimisel lepivad pooled kokku, et tööd tehakse ajutiselt sellest päevast kui asendamise vajadus reaalselt tekkis ning leping lõpeb kokkulepitud tähtaja või sündmuse saabumisel ehk antud juhul äraoleva töötaja tööle naasmisel.