Lugeja küsib:
"Kas annab teha lapsevanemate vahel sellist kokkulepet, kus ema märgib ära, et ei soovi isalt elatisraha? Nimelt plaanib ema kolida välismaale lapsega ning soovis lapse hooldusõigust. Kuid kas annab ka teha mingisuguse lepingu meie vahel elatisraha osas? Mainin ka ära, et saame emaga hästi läbi ja et olin nõus aitama kaasa hooldusõiguse suhtes, kui mina saan kindluse elatisraha osas, ning tema sõnul ei soovi ka tema minul mingisugust raha kuigi olen seda siiani ise maksnud."

Vastab Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee:
"PkS § 109 sätestab, et kokkulepe, millega välistatakse ülalpidamiskohustuse täitmine tulevikus või piiratakse ülalpidamiskohustust ebamõistlikult, on tühine. Eeltoodust lähtuvalt tuleb Teil arvestada sellega, ei vastava kokkuleppe sõlmimine ei võta lapse emalt õigust pöörduda lapse elatisnõudega kohtusse, kui ta seda mingil hetkel vaatamata kokkulepitule teha soovib."