Maksu- ja Tolliametil on valminud visioon uuest e-maksuametist. Uus e- maksuamet 2025 oleks rakendus, mille põhisisu on võimalus anda inimestele ühes infotehnoloogilises keskkonnas ülevaade oma rahalistest kohustustest ja nõuetest riigiga. Kõik riigile esitatavad aruanded, sealhulgas maksudeklaratsioonid, võiksid olla ühes keskkonnas ja ühetaoliselt hallatavad, jagab oma nägemust uuest e-maksuametist aastaid MTA-t juhtinud Aivar Sõerd.

See võiks olla loogiline edasiarendus süsteemist, mis loodi 15 aastat tagasi ja mida me teame kui e-maksuametit. Oktoobris, aastal 2000 käivitus esmakordselt maksuameti e-teenuste pakett, mis andis võimaluse kiiresti, lihtsalt ja turvaliselt maksuametiga interneti teel suhelda. See oli tollal uudne kogu maailmas.

E-maksuamet töötati välja koostöös firmadega Sema Group Belgium ja AboBase Systems. Süsteemi väljatöötamine läks maksma kõigest 85 000 eurot ja rakendamise kulusid aitas kõvasti kokku hoida koostöö pankadega. Toonased suurimad pangad Hansapank ja Ühispank pakkusid riigile võimalust kasutada keskkonda sisselogimiseks ja klientide identifitseerimiseks oma pangaportaale.

Projekt viidi läbi kahes etapis, aastal 1999 oli pilootprojekt füüsilistele isikutele ja aastal 2000 rakendusid füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide rakendused ja e-teenuste pakett ettevõtetele. Sealjuures tulid eeltäidetud tuludeklaratsioonid. Juba esimesel aastal oli sellel 12 000 kasutajat.
E-maksuametis said maksumaksjad esitada, vaadata ja parandada üle interneti maksudeklaratsioone, esitada käibemaksu tagastustaotlusi, vaadata maksude saldosid ja kontokaarte, teha päringuid teiste isikute maksuvõlgade kohta ja teha arveldusi. Põhilises osas on need samad teenused ka tänasel päeval samad.

Meil seisab ees haldusreform, mille üks keskne sisuline komponent on ka avaliku halduse optimeerimine. Igasugune tegevus valitsussektori asutustes on suuremal või vähemal määral seotud teatud teenustega, mida osutatakse ühiskonnale. Siin võib olla dubleerimist, samuti peavad kodanikud erinevate andmete või aruannete esitamiseks suhtlema erinevate asutustega. Kodanikel puudub ka keskne ülevaade oma rahalistest nõuetest riigi suhtes ja kohustustest riigi ees.

Kodanike nõudeid ja kohustusi menetletakse erinevates keskkondades – näiteks erinevatel asutustel nagu Maksu- ja Tolliamet, Sotsiaalkindlustusamet, PRIA , jne. on kõigil oma süsteemid nõuete ja kohustuste haldamiseks. Keskne nõuete haldus aga tõstaks tuntavalt avaliku teenuse efektiivsust, looks võimaluse paremini hallata rahavoogu ja viia läbi automatiseerimist ja elektroonilist haldust. E- maksuameti baasil võiks kujuneda üks selline keskne riigi rahaliste nõuete ja kohustuste haldamise keskkond.

Maksude alal on lähitulevikus suurimaks väljakutseks eeltäidetud käibedeklaratsioonide rakendamine. E- maksuamet loodi 15 aastat tagasi, aga edasiminekut sellel alal pole seni olnud. Teatavaid samme on siin astunud Euroopa komisjon koostöös OECD-ga. On isegi välja töötatud spetsiaalne elektrooniline andmete edastamise formaat käibemaksu andmebaasi pidamiseks. See süsteem annaks võimaluse edastada arvete andmed ettevõtte raamatupidamisest otse käibemaksu andmebaasi ja sealt edasi genereerida juba eeltäidetud käibedeklaratsioonid.

E- maksuamet on hea näide avalike teenuste optimeerimisest ja täiselektroonilise teenuse rakendamisest maksude haldamise alal. Samasugune vaade võiks laieneda kogu valitsussektorile, mis oma olemuselt ongi üks suur avalikke teenuseid osutav organisatsioon.