Kerli Kivistu, reporter

Eelmisel aastal käis töötukassas karjäärinõustamisel töötavaid ja töötuna mitteregistreeritud inimesi ligikaudu 7200 korral. Kõige enam käisid nõustamisel inimesed vanuses 26-34 eluaastat ja sugude lõikes moodustavad suurema osa nõustamisel käinutest naised, aga aasta jooksul on karjäärinõu saanud ka enam kui 2000 meest.

«Ka sel aastal ootame karjäärinõustamisele töötavaid inimesi ja teisi, kes ei ole töötukassas töötuna registreeritud (näiteks õppijad, pereliikmete hooldajad, tervise tõttu mittetöötavad inimesed, pensionile jäänud või töötud, kes ei otsi tööd töötukassa abiga), et koos nõustajaga läbi arutada töötamisega seotud arenguvõimalusi ja enesetäiendusi,» ütles töötukassa nõustamisteenuste juht Lana Randaru.

Töötukassa maakondlikes osakondades töötab kokku 44 karjäärinõustajat, kellest 24 nõustavad töötavaid ja töötukassas töötuna mitteregistreeritud inimesi. Karjäärinõustajad viivad individuaalseid ja grupinõustamisi läbi nii töötukassa büroos kohapeal kui ka koostöös erinevate organisatsioonidega väljaspool töötukassat (näiteks tööandja juures).

«Selleks, et töötavad inimesed saaksid endale sobival ajahetkel karjäärinõu, oleme avanud võimaluse e-kirja ja Skype teel karjäärinõustamiseks,» sõnas Randaru. Ta lisas, et võimalus karjäärinõustajaga suhelda silmast-silma kohtumata muudab karjäärinõustamise paremini kättesaadavaks töötavatele inimestele ja ka näiteks liikumisraskustega või hoolduskohustusega inimestele.

Nõustamisest huvitatud töötajatele pakutakse näiteks eneseanalüüsi võimalust läbimõeldud karjäärialaste valikute tegemiseks. Samuti nõustamist õppimisvõimaluste ja -vajaduste (täiend-, ümberõpe, koolitused) väljaselgitamiseks ja ühtlasi ka tuge muutustega kohanemisel, töölt tööle liikumise toetamisel ja koondamisjuhtumite puhul.