Meil on iga päev palju edasilükkamatuid toimetus, mistõttu sageli ei planeerita oma rahaasju pikemalt ette. Vahel tasub aga aega võtta ja mõelda, milline on elu mitmekümne aasta pärast ja milliseks kujuneb tulevikus pensionipõlv. SEB 2016. aasta pensionivalmiduse uuringust selgus, kuidas Eesti elanikud pensioniks valmistuvad.

I ja II pensionisambast soovitakse saada üle 80% pensionieelsest palgast
SEB pensionivalmiduse uuring näitas, et ootused tulevase pensioni suhtes on kõrged. Paljud Eesti elanikud arvavad, et I ja II pensionisamba abil laekub neile kõrgem igakuine sissetulek, kui see tegelikult tulevikus on. Kõrgete ootuste tõttu ei tunta, et peaks ise täiendavalt pensionipõlve kindlustamiseks midagi ette võtma. Inimesed vanuses 30–55 tahaksid, et nende väljamaksed pensionisammastest annaksid suurema sissetuleku kui 80% pensionieelsest sissetulekust, kuid arvatakse, et tegelikult hakkab see olema umbes pool pensionieelsest sissetulekust (joonis – numbrid tulpadel näitavad protsenti pensionieelsest palgast).

Reaalne ootus I ja II sambast saadava pensioni puhul oleks keskmise sissetulekuga inimesel aga ligikaudu 40% pensionieelsest palgast. See tähendab, et pensioniikka jõudes võib inimeste kindlustunne olla soovitust tunduvalt madalam.

Mida teha, et tulevase pensioniga rahule jääda?

Loodetakse alternatiivsetele võimalustele

SEB pensionivalmiduse uuringu andmetel väidab 40% elanikest end kursis olevat, kuidas nende pension kujuneb ja kui suurt sissetulekut on tulevikus oodata. 60% usuvad, et nad suudavad endale tagada piisavalt suure pensioni. Paljud plaanivad toetuda sellistele võimalustele nagu ettevõtlus, kinnisvara rent ja müük või pensionieas töötamine.

Sellegipoolest, kui küsida sissetulekute kohta äsja pensionile jäänud inimestelt, siis nende sõnul ei tasu ainuüksi alternatiividele lootma jääda. Kuigi nende olemasolu on kiiduväärt, aitab väga hästi riske maandada ka sihipärane kogumine. Mõistlik ongi hoida tuleviku kindlustamiseks varuks mitu varianti.

Sissetuleku langusega on keeruline leppida

Pensionivalmiduse uuringu raames küsitleti muu hulgas ka hiljuti pensionile jäänud inimesi. Suur hulk (66%) pensionäridest teadis juba varem, et pensionieas sissetulek langeb, ja 55% pensionäridest tunnistas, et väiksema sissetulekuga on keeruline toime tulla ning leppida.

26% äsja pensionile jäänutest arvab, et oleks pidanud pensioniks rohkem valmistuma ning raha koguma. Sissetuleku langus vähendab pensionieas võimalusi nautida elu endisel viisil. Keegi ju ei soovi loobuda oma igapäevaelu mugavustest ja harjumustest – soovime jätkata kindlaks kujunenud elustandardit ka kõrgemas eas.

Pooled Eesti elanikest tunnevad end ebakindlalt, kuna nad ei tea, kas neil on terve pensioniperioodi jooksul piisav sissetulek või mitte. Seega tasub oma tulevase pensioni suurusega kindlasti kursis olla, et vajadusel leida aegsasti täiendavaid kogumisvõimalusi.

Käesolevat teavet ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena või soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks.

Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda kindlustuslepingu tingimustega ja/või pensionifondi osakute avaliku pakkumise prospekti, lihtsustatud prospekti ning muu fondi kohta avaldatud teabega Pensionikeskuse kodulehel või SEB toodete osas SEB kodulehel. Vajadusel pidage nõu AS-i SEB Pank või AS-i SEB Elu- ja Pensionikindlustus töötajaga.

Getter Orusalu
vabakutseline ajakirjanik