Riigi Kinnisvara AS-i juhatuse esimees Urmas Somelar osutas koristaja ameti näitel tänases Ärilehes, et üle 45-aastane inimene ei ole enam kuigi võimeline uusi töövõtteid omandama. Somelar küll vabandas sõnakasutuse eest, kuid teema jäi endiselt õhku. Ümberõpet puudutava temaatikaga igapäevaselt tegelev töötukassa spetsialist Marja Saarma selgitas, miks selline seiskoht vale on.
"Nii Eestis kui ka teistes riikides on teravalt päevakorras tööjõu vananemise teema. Eluiga pikeneb, tööturul tuleb aktiivsena püsida järjest kauem. Samuti muutub tööturg ise: tulevad uued ametikohad, mis nõuavad teistsuguseid oskusi, tehnika areneb, mistõttu järjest enam oodatakse töötajalt valmisolekut uusi teadmisi ja oskusi omandada. Kõik need muutused kokku on nihutanud ka vanuselisi piire," ütles Saarma Ärilehele.

"Tänapäevases mõistes on 45+ ja ka 50+ vanuses inimesed keskea vanusegruppi kuuluvad ning töötukassa tänasele kogemusele tuginedes täiesti valmis muutustega kaasa minema. Nad kasutavad igapäevaselt arvutit, suhtlevad võõrkeeltes, hoiavad ennast kursis oma valdkonna uuendustega ning on tööturul aktiivsed," kirjeldas ta.

"Puutume sellesse vanusegruppi kuuluvate inimestega igapäevaselt kokku ning tervikuna võib neid iseloomustada pigem nii, et nad oskavad väärtustada oma tööalast arengut, tahavad õppida, neid huvitab õppimine ja uued asjad. Selles vanuses õpitakse süvenenumalt, tähtis on, et õpitav oleks huvitav ja inimesele kasulik," sõnas Saarma.

"Sageli sellesse vanusegruppi kuuluvad inimesed soovivadki teha oma tööelus kannapööret ning on valmis uut ametit õppima. Eelnev töö- ja elukogemus aitab sageli uusi asju õppida lihtsamalt," jätkas ta.

Siiski leidub selles vanusegrupis ka mõningaid teatavaid takistusi, miks mõnikord uut tööd ei leita.

"Inimesed ei oska ise hästi enda tugevusi ja oskusi välja tuua. Karjäärinõustamise käigus – teenus, mida töötukassa pakub kõikidele inimestele, sõltumata sellest, kas ollakse töötavad või töötud – tihtilugu pilt avardub ja õpitakse nägema seoseid erinevate ametite vahel, kuidas olemasolevad oskused sobituvad uude ametisse, mida oleks vaja juurde õppida," ütles Saarma.

"Nõustamine aitab ka sõnastada vanusega tulevaid plusse ja eeliseid. Igal juhul on vanusegrupp 45+ ja 50+ ning miks ka mitte 60+ suure potentsiaaliga tööjõud," leidis ta.