PM Tarbija

«Juhtkonna korraldusel käivad osad ettevõtte töötajad meie kaupluse töötajaid süstemaatiliselt töö ajal pildistamas, eesmärgiga tabada neid "tööd mitte tegemas", mille tagajärel ka karistatakse neid, kes on nõ vahele jäänud. Kas selline tegevus on seaduslik? Millised õigused on mul tehtud fotodega tutvumisel?» soovis lugeja teada.

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Kaire Saarep:

«Töökohustuste täitmist kontrollib tööandja, kuid töölepingu seaduse paragrahv 28 lõike 2 punkti 11 kohaselt tuleb tal seda teha selliselt, et austataks töötaja privaatsust. Kuna pildistamisel jäädvustatud töötaja isik on tuvastatav, siis on tegemist isikuandmete töötlemisega. Isikuandmete kaitse seaduse (IKS) paragrahv 10 lõige 1 kohaselt on isikuandmete töötlemine töösuhetes lubatud üksnes töötaja nõusolekul või seadusest tuleneval alusel. Tööandjal on õigus töötaja töökohustuste täitmist kontrollida, kuid seda tuleb teha selliselt, et selleks valitakse kõige vähem privaatsust riivavad meetmed.

Edasi loe tarbija24.postimees.ee