Teises kvartalis oli töötuna registreeritud keskmiselt 30 754 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,7%. Võrreldes esimese kvartaliga registreeritud töötute arv vähenes, kuid võrreldes 2018. aasta teise kvartaliga on registreeritud töötute arv suurenenud 1% võrra.

Vähenenud töövõimega töötuid oli teises kvartalis keskmiselt 9 788 ehk ligi kolmandik registreeritud töötutest. Vähenenud töövõimega registreeritud töötute arv on püsinud võrreldes aastataguse ajaga samal tasemel, seega töötute arvu suurenemine on põhjustatud nende töötute arvu kasvust, kelle töövõime ei ole vähenenud.

Registreeritud töötuse määr oli teises kvartalis kõrgeim Ida-Virumaal (8,8%) ning madalaim Hiiumaal (2,8%). Uusi töötuid registreeriti teise kvartali jooksul 15 160. Töötukassa abiga asus teises kvartalis tööle või alustas ettevõtlusega 12 681 inimest (sealhulgas ligi 3 000 vähenenud töövõimega inimest).

Edasi loe tootukassa.ee