Statistikaameti esialgsete andmete kohaselt oli 2018. aastal endiselt kõige kõrgem keskmine brutotunnitasu juhtidel ja kõige madalam lihttöölistel.

Esialgsete andmete järgi oli 2018. aastal kõige suurem keskmine brutotunnitasu juhtidel (11 eurot) ja kõige väiksem lihttöölistel (4,6 eurot). Keskmine brutotunnitasu suurenes nelja aastaga 29%. Võrreldes 2014. aastaga suurenes keskmine brutotunnitasu kõige enam põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajatel (36%) ning teenindus- ja müügitöötajatel (35%). Kõige vähem suurenes brutotunnitasu aga tehnikutel ja keskastme spetsialistidel (22%).

EurotTäis- ja osaajatöötajate keskmine brutotunnitasu ametiala pearühma järgi,oktoober 2014 – oktoober 2018

Loe edasi:
https://www.stat.ee/pressiteade-2019-139