Oskus kasutada aega, siduda õpinguid tööga või tööd õpingutega, on enamikule üliõpilastest hädavajalik. Niisamuti nagu tööandjaile paindlikkus arvestada õppesessioonidega.

Praxise korraldatud „Eesti Üliõpilaste eluolu 2016: rahvusvahelise üliõpilaste uuringu EUROSTUDENT VI Eesti analüüs“ selgitas, et õpingute kõrvalt töötab 66% üliõpilastest. Seejuures kulub keskmiselt tööle 31 tundi ja õppimisele 33 tundi nädalas. Enam kui pooled ehk 54% üliõpilastest peavad end eelkõige töötajateks, kes õpivad töötamise kõrvalt ning veidi alla poole end üliõpilasteks, kes töötavad õppimise kõrvalt.

Loe edasi:
https://www.sekretar.ee/uudised/2019/12/03/uuring-opingud-ja-too-kaivad-paratamatult-kasikaes