Eestis on küll Euroopa Liidu riikide üks suhteliselt kõige väiksem miinimumpalk, kuid nii väikest töötasu saavate inimeste osakaal kõigist töötajatest on ka üks EL-i väiksemaid, selgub Eurostati avaldatud ülevaatest.

Eesti praegune minimaalne kuupalk on 584 eurot, mis on Euroopa Liidu riikide seas, kus alampalk on ametlikult kehtestatud, tagant poolt kaheksas. Nominaalselt väiksem miinimumapalk on Bulgaarias (312 eurot), Lätis (430), Rumeenias (466), Ungaris (487), Horvaatias (546), Tšehhis (575) ja Slovakkias (580). Eestist suurem on see näiteks Leedus (607), Poolas (611), Portugalis (741), Kreekas (758) ja Sloveenias (941). Kõige kõrgem - 2142 eurot - on miinimumpalk Luksemburgis.

Edasi loe:
https://www.err.ee/1032105/eesti-alampalk-on-kull-suhteliselt-vaike-aga-seda-saavad-ka-vaga-vahesed