Maksuameti andmetel on kõige rohkem ümbrikupalga eest töötajaid valdkondades, kus ka tööjõupuudus kõige suurem on, näiteks majutus-, toitlustus- ja põllumajandusvaldkonnas. Marjapõldudel töötab kohati kolmandik töötajatest mustalt.

Edasi loe:
https://www.err.ee/1098730/marjakasvatus-ei-erine-umbrikupalga-ulatuse-poolest-muust-pollumajandusest